הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת


הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים לוועדת הכלכלה 25 ביוני 13.docלצפייה בהודעה המלאה הקש כאן

 

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום, יום ג', 25 ביוני, 2013, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית השנייה של שנת 2012.

עיקרי הדוח:

במחצית השנייה של שנת 2012, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית[1], על פי פרופיל פעילות אחיד[2], הסתכמה בכ- 14.1 ש"ח, ירידה של כ-3% בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2012 (ירידה של כ-4.8% במונחים ריאליים).

 

השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ובערוץ ישיר)     מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:

  • בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ-6.1 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר (עלות חודשית של כ-21.5 ש"ח וכ-19.7 ש"ח, בהתאמה). 
  • מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של כ-11.9 ש"ח), ולעומתו בנק מזרחי-טפחות הוא היקר ביותר (עלות חודשית של כ-16.3 ש"ח).
  • במחצית השנייה של שנת 2012, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-13.7 ש"ח, ירידה של כ-2% בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2012 (ירידה של 3.85% במונחים ריאליים).


בהשוואה בין הבנקים:

  • בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק יהב היא הזולה ביותר (כ-2.8 ש"ח) ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (כ-25.9 ש"ח). 
  • מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק דיסקונט (כ-13 ש"ח), והיקרה ביותר - בבנק הבינלאומי (17.2 ש"ח).
  • במחצית השנייה של שנת 2012, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי מסוג מקומי, בינלאומי וזהב, במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ- 6.75 ש"ח, ירידה של כ-2.1% בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2012 (ירידה של כ-3.9% במונחים ריאליים).

 


שונות גבוהה נרשמה ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי: בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (כ-4.5 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר, ובאופן משמעותי (כ-9.5 ש"ח).


בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה: 
 


 
[1] למעט בנק ירושלים ויובנק.
[2] פרופיל פעילות חודשית של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על 10 פעולות בערוץ ישיר ו-0.7 פעולות על ידי פקיד, ללא השלמה לעמלה מינימאלית, שכן יש לקוחות רבים הפטורים מעמלה זו. ראה גם הערה מס' 3.

​ ​​​​​​