משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים מודיעים על הארכה נוספת של המהלך למחזור הלוואות משכנתא לזכאים

למסמך שאלות ותשובות​

בהתאם להחלטת משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים ולטובת ציבור הלווים, המהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתא לזכאים, הוארך ב-4 חודשים נוספים, עד לתאריך 31.12.15.
 
משרד הבינוי ובנק ישראל קוראים לציבור הזכאים לפנות לקבלת מידע, ולבדוק בפשטות את כדאיות המחזור: באמצעות פנייה לסניפי הבנקים[1] או כניסה לאתרי האינטרנט[2] של בנק ישראל ומשרד הבינוי. לווים רבים יגלו שהמחזור שאנו מציעים יוכל להביא לחיסכון של אלפי שקלים לאורך תקופת המשכנתא, כך שכל חודש שעובר הוא הפסד למי שלא ממחזר.
 
בתאריך 30.12.2014 הודיע משרד הבינוי, בשיתוף עם בנק ישראל, על קידום מהלך לעידוד פירעון מוקדם, או מחזור, של הלוואות משכנתא של המדינה לזכאים. הלוואות אלו ניתנו בריביות גבוהות מאלו שנהוגות כיום בשוק המשכנתאות, ובהתאם למהלך כאמור, לווים שנטלו אותן, רשאים לפרוע את ההלוואה, או למחזר אותה, בהליך פשוט ומהיר, בהתאם לתנאים שנקבעו, כאשר העמלה היחידה שתיגבה היא עמלת שינוי תנאי ההלוואה, שלא תעלה על סך של 120 ש"ח.
 
לאור חשיבות המהלך, אשר נועד להקל על לווים לעמוד בהתחייבויותיהם, ועל מנת לאפשר ללווים נוספים למצות את המהלך, הוחלט על הארכת המהלך למחזור הלוואות משכנתא לזכאים, במסלול מהיר ובעלות נמוכה, וזאת עד 31.12.2015.
 
יש לציין, כי המהלך כיום כדאי אף יותר, שכן בהתאם לחוזר שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, חברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב הלוואת משכנתא, תאפשר ללווה המבקש למחזר את המשכנתא, להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים, ללא צורך בחיתום רפואי.
 
   
פרטי ההתקשרות עם היחידות לפניות הציבור בבנקים (לצורך מחזור הלוואות משכנתה לזכאים)
 
 
 
בנק
מספר טלפון של היחידה לפניות הציבור בבנק
מספר פקס של היחידה לפניות הציבור בבנק
פנייה אלקטרונית (דוא"ל או טופס ממוחשב)
בנק לאומי לישראל בע"מ
03-7100555
077-8080230
בנק הפועלים בע"מ
03-5673697
03-7136146
בנק מזרחי טפחות בע"מ
03-6011111
 
מרכז המשכנתאות של הבנק פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00-21:30,
יום ו' בשעות 8:00-13:00
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
03-9439220 או 9992*
03-7102782
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
 
03-6253270
03-6253277
בנק אגוד בע"מ
03-5191539
03-7956931
 
 
 
 
 
 
[1] מצורפת טבלת מוקדי הפניות של הבנקים
[2] קישור לשאלות ותשובות בנושא זה באתר בנק ישראל