מחקר חדש: בחינה בינ"ל של ריביות נמוכות ומירווח הריבית של הבנקים: האם הם תלויים במידת התחרות

25/10/2021
לכל ההודעות בנושא:
מחקרים ועבודות אחרות
למחקר במלואו

·         במחקר שנערך בבנק ישראל שבחן נתונים של בנקים בעולם נמצא כי המירווח נטו (ההכנסות מריבית על אשראי בניכוי ההוצאות על ריבית על המקורות) תלוי באופן חיובי ברמת הריבית הקצרה במשק.

·         נמצא שהקשר החיובי חזק יותר ברמת ריביות נמוכה, הקרובה לאפס.

·         עוד נמצא שכשמערכת הבנקאות ריכוזית, שינויים בריבית כמעט שאינם משפיעים על המירווח נטו. עם זאת, בסביבת ריביות נמוכה, שינויי ריבית משפיעים על המירווח גם בשווקים ריכוזיים.

 

הקשר בין רמת הריבית השוררת במשק לבין ביצועיהם של הבנקים הוא נושא חשוב בהבנה של השפעת המדיניות על המערכת הבנקאית ועל הפעילות הכלכלית, ובפרט שוק האשראי.

מחקר חדש שכתבו נמרוד שגב, סיגל ריבון ומיקי קהן מחטיבת המחקר, בשיתוף Jakob de Haan מהאוניברסיטה של גרונינגן ((Groningen, עושה שימוש במאגר נתונים רחב ומפורט, הכולל מידע על בנקים ממדינות ה-OECD לשנים 1995 עד 2019, כדי לבחון את הגורמים המשפיעים על מירווח הריבית נטו של הבנקים (Net Interest Margin), ובפרט, כיצד מירווח זה מושפע מסביבת הריבית הקצרה במשק וממידת התחרות המאפיינת את המערכת הבנקאית באותה מדינה. המחקר הוא חלק מפרויקט במסגרת ה-IBRN, שהוא גוף מחקר בינלאומי לשיתוף פעולה בין בנקים מרכזיים בנושאי בנקאות.

המחקר מוצא שככל שהריבית הקצרה במשק גבוהה יותר, כך גדל מירווח הריבית – הפער בין ההכנסה מריבית לעלות המקורות של הבנקים. עוד נמצא שכשמערכת הבנקאות ריכוזית, שינויים בריבית כמעט שאינם משפיעים על המירווח נטו. עם זאת, בסביבת ריביות נמוכה, שינויי ריבית משפיעים על המירווח גם בשווקים ריכוזיים.

 

בשנים האחרונות, בפרט מאז המשבר הפיננסי העולמי ב-2008, הריביות הקצרות בעולם ירדו מאד, ובמדינות רבות הן התקרבו מאד לאפס. איור 1 מציג את טווח הריביות במדינות ה-OECD על פני שנים, ועולה ממנו מגמת הירידה המשמעותית. ​​