עלות שבועית למשק של כ-2.5 מיליארדי ש"ח עם הכניסה לסגר שלישי


ב-23.12.2020 אושרה בממשלה החלטה על מעבר לסגר הדוק שיחל מיום ראשון 27.12.2020 ב-17:00 למשך שבועיים לפחות. ההחלטה המרכזית היא על סגירת מקומות עבודה שמקבלים קהל, ובראשם המסחר, השירותים האישיים מקרוב ובתי המלון באיים הירוקים. בנוסף, הפעילות הפרונטאלית במערכת החינוך לכיתות ה' עד י' תופסק. היציאה מהבית לצרכים שאינם מותרים תוגבל לק"מ אחד. מסעדות, שסגורות לישיבה עוד מהסגר השני, יוכלו לפעול רק במשלוחים. נציין כי מרבית החינוך הלא-פורמאלי (חוגים), פעילות התרבות ואולמות האירועים סגורים עוד מהסגר השני וצפויים להישאר כך. בתזכיר קצר זה נעריך את העלות של הכניסה לסגר השלישי, על בסיס ניסיון העבר.

על סמך נתוני החשבונאות הלאומית (לשלושת הרביעים הראשונים) ואינדיקטורים נוספים, ביצעה חטיבת המחקר של בנק ישראל הערכה לגבי שיעור הפעילות במשק בכל אחד מהחודשים ינואר-אוקטובר (איור 1 ולוח 1). אנו מעריכים כי שיעור הפעילות הממוצע שהיה בחודש אפריל, בו חל הסגר הראשון, עמד על 80%. כלומר שרמת הפעילות הייתה נמוכה ב-20% מזו שהייתה צפויה להתקיים בהיעדר הקורונה והסגרים שהוטלו בגינה. יש לציין כי זה הממוצע לאפריל, כאשר בסוף החודש כבר החלו הקלות ובתחילת החודש חל חול המועד פסח בו הפעילות ממילא נמוכה. לכן, ניתן להעריך שבשיאו של הסגר הראשון, לפני חג הפסח, שיעור הפעילות היה נמוך יותר.  אחרי הסגר הראשון, כאשר נפתח המשק, הפעילות זינקה מהר כך ששיעור הפעילות הממוצע בחודשי הקיץ (לפני הסגר השני) עמדה על 95%. הסגר השני, שהחל בסוף ספטמבר, גרר פחות פגיעה בפעילות על אף שההוראות בו היו מחמירות ביחס לסגר הראשון. הפגיעה הפחותה בפעילות נבעה, ככל הנראה, מהיערכות של העסקים לעבודה מרחוק וקיום חלקי של ההנחיות. אנו מעריכים שבממוצע בחודש אוקטובר, שיעור הפעילות עמד על 88%. משמעותו של כל שבוע בו הפעילות ברמה זו, להבדיל מפעילות מלאה, הוא הפסד תוצר של 3.2 מיליארד ש"ח.

      לוח 1: שיעור הפעילות והעלות השבועית הממוצעת בחודשים נבחרים

חודש

אפיון

שיעור הפעילות

עלות שבועית כוללת (ביחס לפעילות מלאה)

מיליארדי ש"ח

אפריל

סגר I

80%

5.4

יולי-אוגוסט

שגרת קורונה

95%

1.3

אוקטובר

סגר II

88%

3.2

 

לקראת הסגר הנוכחי קיימים גורמים בגינם העלות השבועית של הסגר צפויה להיות נמוכה מזו שהייתה בסגר באוקטובר, שעלותו כאמור הוערכה בכ-3.2 מיליארדי ש"ח לשבוע:

1.       בשלב זה הנחיות הסגר הן פחות חמורות מאשר אלו שהיו בסגר השני: מקומות עבודה ללא קבלת קהל רשאים להמשיך לפעול באופן חלקי ומערכת החינוך לגילים הצעירים תפעל במתכונת רגילה.

2.       סביר שהעסקים במשק הוסיפו להיערך לפעילות בצל סגר.

גורמים בגינם העלות השבועית של הסגר הקרוב צפויה להיות גבוהה מזו שהייתה באוקטובר (3.2 מיליארד ש"ח):

1.       האומדן לאוקטובר הוא ממוצע חודשי, כאשר בסוף החודש (החל מה-19.10), החלו הקלות בסגר.

2.       הסגר באוקטובר היה בתקופת חגים בה ממילא הפעילות הכלכלית נמצאת בעצימות נמוכה מהרגיל. לעומת זאת, כעת הסגר יחול כולו על ימי פעילות עסקית רגילה (ללא חגים).

בשקלול מכלול גורמים אלו, ניתן להעריך כי העלות השבועית של הסגר שיחל בשבוע הבא עומדת על כ-2.5 מיליארד ש"ח לשבוע שמשקף שיעור פעילות של כ-90% במשק.

כמובן שהמדובר בעלות הישירה בלבד בתקופת הסגר. היא אינה כוללת עלויות מתמשכות שייגרמו, למשל, מפשיטות רגל של עסקים ואבטלה מתמשכת. כמו כן, נספרות באומדן העלויות רק פעילויות שערכן הכספי מכוסה בהגדרות התמ"ג של החשבונאות הלאומית. כלומר, היא אינה כוללת פגיעות כגון פגיעה בחופש התנועה של האזרחים, תועלת לפרטים שאינה מתומחרת בכסף (טיולים בטבע, ביקור משפחה), פגיעה בבריאות כתוצאה מדחיית טיפולים רפואיים לא דחופים ועוד.