תיבה מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2020: ענפים שפעילותם נפגעה קשות ממגפת הקורונה

עיקרי התיבה:

 

  • הפגיעה העיקרית בפעילות הכלכלית התרכזה בקבוצה מצומצמת של "ענפי קירבה" – ענפים שאופן הפעילות הרגיל בהם כרוך בפוטנציאל הדבקה גבוה במהלך המגיפה, למשל בגלל מעברי גבול, קירבה ממושכת בין אנשים או שהייה של אנשים רבים בחלל סגור. קבוצה זו הקיפה ערב המשבר כ-30% מהתעסוקה ו-20% מהתוצר במשק.
 
  • הפגיעה בפעילות ענפי הקירבה ערב הסגר השני הייתה כ-21% במונחי פדיון וכ-14% במונחי תעסוקה. הפגיעה בשאר ענפי המשק ערב הסגר השני הייתה אפסית במונחי פדיון וכ-7% במונחי תעסוקה. גם במהלך הסגרים הפגיעה בפעילות ענפי הקירבה הייתה חמורה במידה ניכרת מאשר בשאר ענפי המשק.
 
  • ענפי הקירבה אינם ענפים שדעכו ממילא; אדרבה, אף שקצב הגידול של הפריון בהם בשנים האחרונות היה נמוך, הביקוש לתוצרם, ובעיקר ביקושם לעובדים, גברו ותרמו לצמיחת המשק. ממצא זה מחדד את החשיבות של שימור השרידות של העסקים בענפים אלה בזמן המשבר באמצעות סיוע ממשלתי.