התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2019

25/06/2019
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע הראשון של שנת 2019 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-161 מיליארדי ש"ח (%4.4) ועמדה בסופו על כ-3.8 טריליוני ש"ח.
  • בלטו העליות ביתרות החזקת הציבור במניות בארץ, באג"ח הממשלתיות וברכיבי המזומן והפיקדונות.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע הראשון של שנת 2019 בכ-85 מיליארדי ש"ח (5.2%) לרמה של כ-1.72 טריליונים.
  • שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה בכ-0.2 נקודת אחוז ובמקביל, שיעור החשיפה למט"ח עלה גם כן בכ-0.2 נקודת אחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברביע הראשון של השנה בכ-14.8 מיליארדי ש"ח.​