נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברי סיכום בסימפוזיון הכלכלי הבינלאומי "ג'קסון הול"

25/08/2019
לכל ההודעות בנושא:
הרצאות הנגיד
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף ונשא דברים בסימפוזיון הכלכלי השנתי של שלוחת הפדרל ריזרב בקנזס סיטי המתקיים בג'קסון הול בארה"ב. בכנס השתתפו נגידי הבנקים המרכזיים המובילים בעולם, ראשי מוסדות פיננסיים בינלאומיים - למשל, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי - ונציגים בכירים מהאקדמיה והמחקר הכלכלי בעולם. הסימפוזיון הכלכלי החשוב  מתמקד השנה ב"אתגרים בניהול מדיניות מוניטרית כעשור לאחר המשבר הפיננסי".

את הסימפוזיון פתח  יושב ראש הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, וחתם אותו בפאנל הסיכום נאומו של נגיד בנק ישראל,  פרופ' אמיר ירון, תחת הכותרת "Monetary policy challenges and the no free lunch in government debt". מצורף הנאום במלואו באנגלית והשקפים שליוו את הרצאת הנגיד​.

הנגיד עסק בנושאים מרכזיים הנמצאים על סדר היום של הכלכלה העולמית, תוך התמקדות בסוגיות רלוונטיות למשק הישראלי: הוא דן באתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות המוניטרית במשקים קטנים ופתוחים, ושיבח את חוסנה המבני של הכלכלה הישראלית,  תוך שהוא מזהיר מפני ההשלכות של גידול אפשרי ביחס החוב לתוצר והעלויות הגלומות בו. הנגיד ביסס את הדברים על מחקרים פרי עטו, כמו גם מחקרים בולטים שהוצגו בכנס, מחקרי עבר מהעולם ומישראל.

להלן הנקודות העיקריות:

  • היפרדות מוניטרית מציבה אתגרים בפני כלכלות קטנות ופתוחות שמנהלות מדיניות מוניטרית עצמאית. האתגרים הללו כאן כדי להישאר.
  • התלות בנתונים (data dependency) היא אתגר להתוויית והסברת מדיניות מוניטרית.
  • הרגישות של תגובת שוק המניות לחדשות והתפתחויות מאקרו-כלכליות היא אנטי מחזורית, ותלויה בציפיות בנוגע למדיניות המוניטרית.
  • בבואם לפרש נתוני שוק בנקים מרכזיים צריכים לקחת בחשבון את המצב המחזורי של הכלכלה, ולנסות לנתק את ההיזון החוזר בין התחזיות הכלכליות לבין הציפיות בשוק באשר להתנהגות הבנק המרכזי.
  • הגדלת היצע הנכסים הבטוחים (דרך אג"ח ממשלתיות) עשויה להפחית את פרמיית הנזילות, אבל במקביל מעלה את פרמיית הסיכון התאגידי. תחלופה זו עלולה שלא להיטיב במיוחד עם כלכלות קטנות ופתוחות.
  • ישנם סיכונים הגלומים בנכסים בטוחים. גידול של אותם סיכונים אגב הגדלת החוב הממשלתי צפוי להיות כרוך בעלויות פיסקליות.


הנקודות המרכזיות מהנאום באנגלית:

      · Monetary divergence challenges independent monetary policy for SOEs. These challenges are here to stay.

      · Data dependency is a challenge for conducting and communicating monetary policy.

    · The sensitivity of the stock market reaction to macro news announcements is countercyclical, and depends on the expectations regarding monetary policy.

    · In interpreting market data, central bankers should account for the cyclical position of the economy, and attempt to disentangle the feedback between economic expectations and market projections about the central bank’s behavior.

     · Increasing the supply of safe assets (via government bonds) can reduce liquidity premia, but raises corporate risk premia, and this trade off may not be favorable especially for SOE's.

     · There are risks embedded in safe assets, and increasing their quantity in the form of increased debt is not likely to come without fiscal costs.