יציאת משלחת מטעם בנק ישראל למסע בפולין

ביום ראשון הקרוב, ה-29/5/2016, תצא לראשונה משלחת בנק ישראל לפולין. בראש המשלחת יעמדו נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג ומנכ"ל הבנק, מר חזי כאלו, ומקרב הנהלת הבנק יצאו מנהל מחלקת המטבע, ד"ר אילן שטיינר ומנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל, הגברת פנינה קרן.
במהלך המסע תפקוד המשלחת אתרים מרכזיים, תיפגש עם אנשי חינוך פולנים ותקיים טקסים רשמיים לזכר הנספים בשואה. המשלחת תצא חזרה לישראל ביום ה', 2/6/2016.

בחירת הרכב המשלחת נעשתה ע"י ועדה ייעודית שהוקמה לצורך הנושא בבנק ישראל. במהלך החודשים האחרונים עברו חברי המשלחת הכנות לימודיות לקראת המסע, ובין השאר ביקרו ביד ושם, נפגשו עם אנשי עדות, ושמעו הרצאות מפי מומחים לחקר השואה. השתתפות הבנק במימון נסיעת העובדים תתבצע בהתאם לנוהל נציבות שירות המדינה בנושא סיורי משלחות של עובדי שירות המדינה לפולין.