הועדה המוניטרית החליטה לחזור ולקיים דיוני ריבית מדי חודש

להודעה זו כמסמך Word


בחודש פברואר השנה הודיעה הועדה המוניטרית של בנק ישראל על החלטתה שלא לקבל החלטות על שיעור הריבית בסמוך לחגים פסח וסוכות, לאור העובדה שעקב חג הפסח וחגי תשרי, הנתונים מגיעים בפיגור ומאופיינים באי סדירות ורמת פעילות נמוכה הנובעת מהחגים. על פי הודעת הועדה מפברואר, הריבית שנקבעה היום תוכננה להיות בתוקף לחודשים ספטמבר ואוקטובר.
 
 

על רקע הניסיון שהצטבר מאז ועל רקע אי הוודאות בשווקים העולמיים, ראתה הועדה לנכון לשוב ולבחון באופן מתוכנן את המדיניות המוניטרית בסוף חודש ספטמבר. כמו כן, סברה הועדה שבתנאים הנוכחיים מוטב לשמר את הגמישות הנובעת מקיומו של דיון מוניטרי לקבלת החלטת ריבית מדי חודש, והחליטה לחזור למתכונת של קבלת החלטות ריבית שתים עשרה פעמים בשנה.