הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2020

26/10/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות האחרון, שנערך מאמצע חודש ספטמבר עד השבוע השלישי של אוקטובר השנה מצביע על התאוששות של פעילות המגזר העסקי ברבעון השלישי של 2020, אם כי הפעילות ממשיכה להתכווץ בשל משבר הקורונה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי השתפר ברבעון השלישי אך נותר ברמה שלילית מאוד (איור 1 ולוח 1).