התייחסות בנק ישראל לצעדים התקציביים עליהם הודיע שר האוצר

26/11/2013
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקליתלהודעה זו כמסמך Word

 

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בשמירה על יעד הגירעון שנקבע לתקציב 2014, 3% מהתוצר. לכן, ההחלטה ללוות את הביטול של העלאת מס ההכנסה על יחידים בהתאמה של תקרת ההוצאה ב-2014, כך שהשפעת המהלך כולו על הגירעון הנה ניטרלית, היא ראויה.

 
הגירעון התקציבי צריך להמשיך ולרדת בשנים הבאות, כפי שמשתקף ביעדים שאימצה הממשלה לשנים 2015 ואילך.  הצעדים עליהם הוחלט מעצימים את האתגר של עמידה ביעד הגירעון של 2.5 אחוזי תוצר כפי שנקבע לשנת 2015. עמידה ביעד זה תחייב צעדי מדיניות בהיקף ניכר, היות ועלות התוכניות עליהן החליטה הממשלה כבר גדולה מרמת הוצאות שתאפשר עמידה ביעד.