הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2017

26/04/2017
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון הראשון של 2017 מצביע על המשך קצב הצמיחה המהיר יחסית של  המגזר העסקי. מאזן הנטו חיובי מאוד ומובהק בסך המגזר העסקי (איור 1 ולוח 1). מאזני הנטו חיוביים ומובהקים בענפי התעשייה והשירותים. בענפי השירותים והמסחר צופים התרחבות ברבעון הבא, ובענף התעשייה צופים ירידה בביקוש המקומי. בענפי המלונאות, הבנייה והתחבורה והתקשורת מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים בהם תוקף סטטיסטי.


​​