ד"ר דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל, הלך אתמול לעולמו בגיל 86

נגיד בנק ישראל, הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית, חברי ההנהלה, וכלל עובדי הבנק וגמלאיו משתתפים בצערה של המשפחה ומרכינים ראש על מותו של ד"ר דוד קליין ז"ל, לשעבר נגיד בנק ישראל, אשר הלך אתמול בערב לעולמו.

ד"ר קליין כיהן בתפקידים שונים בבנק ישראל מ-1987 וניהל את המחלקה המוניטרית והפיקוח על מט״ח ולאחר מכן כיהן כנגיד השביעי של הבנק בין השנים 2000-2005. בתפקידו היה שותף ד"ר קליין למהלכים מרכזיים שתרמו רבות לבנק ישראל. ד"ר קליין הוביל מהלכים אלו בתחום מדידת תוצאות המדיניות המוניטרית, הורדת האינפלציה ושמירה על יציבות המחירים, הליברליזציה בשוק מט״ח והגברת היציבות והתחרות במערכת הפיננסית. 

נגיד בנק ישראל הנוכחי, פרופ' אמיר ירון:

"אנשי בנק ישראל לדורותיו ואני מרכינים היום ראש לזכרו של דוד, מוקירים על תרומתו הרבה לבנק ישראל ולכלכלת ישראל, ומשתתפים בצערה העמוק של המשפחה. יהי זכרו ברוך."​​