סיום ההתקשרות בין משרד הייעוץ התקשורתי "קרמר דוידוביץ" ובנק ישראל

לאחר 7 שנות עבודה משותפת ופורייה, בנק ישראל וקרמר דוידוביץ' מסיימים את ההתקשרות ביניהם. אלי דוידוביץ', שליווה באופן צמוד את הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, את הנגיד פרופ' אמיר ירון ואת המפקחים על הבנקים, דודו זקן וד"ר חדוה בר, החליט שלא להגיש את מועמדותו להתקשרות נוספת עם בנק ישראל.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אנו מודים לאלי דוידוביץ' ולצוות משרדו על השירות האיכותי והמקצועי שהעניק לבנק ישראל בשנים האחרונות, תוך זמינות ואמינות ראויות לציון. המציאות התקשורתית והשיח הציבורי בה פועל בנק ישראל משתנה כל העת, לאור הסביבה הכלכלית והשינויים החלים בעולם התקשורת. לאור אלו, אלי ידע להציג להנהלת בנק ישראל ולדוברות הבנק את האתגרים התקשורתיים ולהציע כיצד להנגיש את המסרים של הבנק לציבור, תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של בנק ישראל במרחב הציבורי, והבנה מעמיקה של המשמעות התקשורתית של קשת התחומים הכלכליים ונושאי המדיניות והרגולציה בהם הבנק עוסק. הוא סייע מאוד לפעולות ההסברה של הבנק בתחומים השונים."​