המפקחת על הבנקים ביקרה בהרצאות שהתקיימו בערים השונות בנושא בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ביקרה אתמול בהרצאות בישוב עשרת וביפו, בנושא בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים, ושוחחה עם האזרחים הוותיקים על האתגרים וההזדמנויות שבשינוי שעובר על המערכת הבנקאית.

ההרצאות מתקיימות בכל רחבי הארץ. סה"כ כ – 90 הרצאות בכ - 55 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, ומועברות באמצעות נציגי  המערכת הבנקאית (במתכונת אחידה)

בתום ההרצאות הוזמנו האזרחים הוותיקים לתאם הדרכה אישית בסניף הבנק בו מתנהל חשבונם, במסגרתה יוכלו להתנסות אישית יחד עם הבנקאי בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק, בין היתר, אופן השימוש במכשירים האוטומטיים, הוצאת דף חשבון והפקדת צ'ק ומזומן, היכרות עם אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה לניהול חשבון של הבנק,

יודגש כי כל אזרח ותיק, גם כזה שלא השתתף בהרצאה, יכול לתאם לעצמו הדרכה אישית בסניף הבנק באמצעות פנייה למוקד שמספרו 03-6178371.

 ​