כנס חטיבת המחקר – נושאים במדיניות פיסקלית

26/12/2012
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית

להודעה זו בקובץ WORD

למצגות שהוצגו לכנס

הכנס השנתי של חטיבת המחקר בבנק ישראל שנערך היום בירושלים, עסק בנושאים במדיניות פיסקלית ובקשרים בין המדיניות הפיסקלית לפיננסית. הכנס מהווה במה חשובה לשיתוף ידע בין חוקרים בתחומים שונים הקשורים לממשלה ולמדיניותה ולהשפעתה על ההתפתחויות הריאליות והפיננסיות במשק.
יהודה פורת מבנק ישראל ניתח את הקשר שבין המצב הכלכלי והפיננסי לטווח לפדיון של ההנפקות הממשלתיות במדינות מפותחות קטנות בכלל ובישראל בפרט, על רקע המשבר הפיננסי העולמי. עבודה משותפת של יהודה פורת ונדב שטיינברג, גם הוא מבנק ישראל, בחנה את הקשר בין התשואות והצבירות בקופות הגמל בישראל, גם בהתייחס להשפעה של המצב הפיסקלי והתשואה של איגרות החוב הממשלתיות עליהן.
אורית קדר מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית הציגה ניתוח של ההשפעה של חלוקה לאיזורי בחירה בבחירות יחסיות, (כפי שקיים במדינות רבות באירופה, וכן מוצע מדי פעם עבור ישראל), על היצוג היחסי של האיזורים ושל המפלגות בבית הנבחרים.
במושב הצהריים הוצגה עבודתו של אסף גבע ממשרד האוצר שבחנה את השפעת ההתפתחויות הדמוגרפיות החזויות בין השנים 2059-2012 על ההוצאה הציבורית. יובל מזר מבנק ישראל הציג עבודה שבחנה את השפעת שינויים בצריכה הציבורית ורכיביה ובשיעורי המס על התפתחות התוצר בטווח הקצר.
אורח הכנס היה פרופסור ג'ואל סלמרוד מאוניברסיטת מישיגן שהרצה על מדיניות מיסוי ועל הלקחים מהעולם לגבי מדיניות המיסוי המתאימה למשק הישראלי נוכח האתגרים הפיסקליים הנוכחיים.
חותמת את הכנס הרצאת נגיד בנק ישראל, הפרופסור סטנלי פישר.