הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 ₪ וה-200 ₪

27/01/2021
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, הפרופ' אמיר ירון

 

בנק ישראל מבקש להביא לידיעת הציבור כי בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות בעריך 100 ₪ ובעריך 200 ₪ משנת הדפסה התש"ף - 2020, הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, פרופ' אמיר ירון. זאת, בהתאם  להוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, הקובעות כי שטרות הכסף שיונפקו לציבור יישאו את חתימתו של נגיד בנק ישראל.

 

מלבד שינוי זה, יהיו השטרות זהים לחלוטין לשטרות באותם העריכים המצויים כבר כיום במחזור, ואשר ימשיכו להיות בתוקף.


לדוגמאות השטרות אשר יהלכו במחזור לחצו כאן​