בנק ישראל מברך על הקמת הוועדה ליציבות פיננסית

בנק ישראל מברך על תיקון החוק שעבר אתמול בכנסת שבמסגרתו תוקם הועדה ליציבות פיננסית בראשות נגיד בנק ישראל, ומודה לשותפים העיקריים למהלך: משרד האוצר, משרד המשפטים, וחברי ועדת הכספים של הכנסת שהצליחו להביא את המהלך החשוב לכדי סיום.

צעד זה, שעליו המליצה קרן המטבע הבינלאומית לפני מספר שנים ובנק ישראל פעל בעקביות כדי לקדמו, הינו חשוב במיוחד לאור הרפורמות המתגבשות במערכת הפיננסית. ריבוי השחקנים בשוק האשראי וחלוקת האחריות בין הרגולטורים השונים מחייבת הסתכלות על המערכת כולה ותיאום הדוק בין הרגולטורים. זהו אחד מלקחי המשבר העולמי שבו הסיכון הפיננסי שהתממש בגופים פיננסים מסוימים הדביק בסופו של דבר את המערכת כולה בארצות הברית ובמשקים נוספים. הקמת הוועדה מהווה נדבך חשוב בשמירה על היציבות הפיננסית והיא תשרת את המשק, ובראש ובראשונה את הציבור הרחב שהוא הלקוח העיקרי של הגופים הפיננסים.

בימים הקרובים תחל בבנק ישראל עבודת מטה מאומצת על מנת להכין את סדרי העבודה של הוועדה ליציבות פיננסית ולקראת ישיבתה הראשונה שתיערך במרוצת החודשים הקרובים.

על פי החוק, בוועדה ליציבות פיננסית יהיו חברים: נגיד בנק ישראל (יו"ר הוועדה), מנכ"ל משרד האוצר (ממלא מקום יו"ר הוועדה), המשנה לנגיד, החשב הכללי באוצר, המפקחת על הבנקים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הממונה על הפיקוח על מערכות התשלומים בבנק ישראל, ויו"ר רשות ניירות ערך. ראש המועצה הלאומית לכלכלה ישמש כמשקיף בוועדה.