שלב נוסף בהטמעת תקן EMV במערך התשלומים בישראל
בנק ישראל מחייב את הסולקים להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקןEMV  בכלל המשק.


נגיד בנק ישראל: "ישראל חייבת להדביק את הפער בעולם התשלומים ובנק ישראל יבטיח את המעבר של ישראל לעולם התשלומים המתקדמים והמודרני"


בנק ישראל מפרסם היום מתווה להאצת ההטמעה של תקן EMV בישראל. פרסום המתווה צפוי להביא לכך שכבר בחודשים הקרובים הצרכנים יפגשו יותר ויותר מסופי תשלום שפועלים על פי הטכנולוגיה המתקדמת, ובטווח של שנים אחדות טכנולוגיית התשלום המתקדמת תוטמע במשק כולו.

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "הטמעת תקן ה-EMV תאפשר כניסה של טכנולוגיות תשלום מתקדמות ושל שחקנים נוספים, מקומיים וגלובליים. המהלך ירחיב את מגוון האפשרויות העומד לרשות בתי העסק והצרכנים ויאיץ את הטמעת הארנקים האלקטרוניים ואפליקציות תשלום מתקדמות. מערכות תשלומים נוחות, יעילות, בטוחות ויציבות הן מרכיב חשוב בכל משק מתקדם. המשק הישראלי נמצא בפיגור ביחס למשקים אחרים מבחינת ההטמעה של אמצעי תשלום מתקדמים והצעד הנוכחי יסייע לגשר על חלק מהפער. בנק ישראל ימשיך לפעול לקידום מערכות התשלומים במשק ולהגברת החדשנות, התחרות, והאבטחה בתחום זה, שנוגע לכל אזרח ולכל בית עסק במשק הישראלי".


רקע:

בנק ישראל נקט בשנים האחרונות במגוון צעדים לקידום מערך התשלומים בישראל וליצירת תשתית שתאפשר שימוש בטכנולוגיות תשלום מתקדמות ויציבות תוך הגברת התחרות בשוק. תקן EMV, הנפוץ כיום ברחבי העולם, מאפשר לקדם את החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות; לחזק את התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת שחקנים חדשים מהארץ ומחו"ל; ולהפחית את סיכוני הזיוף והשימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה.

 

כתוצאה מהמהלכים שננקטו במהלך השנים האחרונות, שוק התשלומים הישראלי בשל למעבר כולל לתקן :EMV הרוב המוחלט של כרטיסי החיוב שהונפקו ללקוחות הם כרטיסים חכמים הכוללים שבב EMV, וכמחציתם מותאמים גם לביצוע תשלומים ללא מגע (contactless). הלקוחות יכולים לבחור בעצמם את הקוד הסודי לכרטיס (קוד בן 4 ספרות), על מנת שעם אימוץ התקן בבתי העסק הם יוכלו להשתמש בנוחות בכל הכרטיסים שברשותם בהתאם להעדפותיהם. למעלה מ-70 אחוזים ממסופי התשלום במשק מותאמים לתקן מבחינת החומרה, וכ-20 אחוזים מותאמים גם מבחינת התוכנה, ויכולים לאמץ את הטכנולוגיה באופן מיידי. עד כה, מסיבות שונות, רק מעטים מבתי העסק משתמשים בפועל בשיטת התשלום באמצעות הקשת קוד סודי או בעסקאות ללא מגע. יודגש, שהפעלת שיטת תשלום זו היא תנאי הכרחי לשימוש בארנקים דיגיטליים ובטכנולוגיות תשלום מתקדמות הקיימות בחו"ל.

 

עיקרי המהלך:

על מנת להשלים את הטמעת שיטת התשלום המתקדמת בישראל, ולקבוע לוח זמנים ברור שיספק ודאות לשחקנים השונים בשוק, בנק ישראל קיים בחודשים האחרונים מהלך התייעצות נרחב ב"ועדת כרטיסי חיוב" - בהובלת מחלקת חות"ם (חשבות ומערכות תשלומים) בבנק ישראל, בהשתתפות כלל הגורמים בתעשיית התשלומים בכרטיסי חיוב (סולקים, מנפיקים, יצרני מסופים, וכדומה) ונציגי הפיקוח על הבנקים. בדיוני הוועדה נבחנה מידת המוכנות של הגורמים השונים בשוק התשלומים להטמעת התקן, ונידונו ההשלכות על הגופים השונים.

בהסתמך על ההבנות שהתקבלו בדיוני הוועדה  והחלטות שהתקבלו בבנק ישראל, מפרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה אשר מחייבת את הסולקים להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקןEMV  בכלל המשק. ההוראה תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת וקבלת הערות מהציבור.

 

לוח הזמנים לאימוץ מלא של תקן EMV בישראל

החל מה-31 במרץ 2020

  • יונפקו בישראל רק כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט  (להלן: כרטיסי חיוב)[1] התומכים ב-EMV ו-Contactless.

החל מה-30 בנובמבר 2020

  • יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא – כלומר, תוך הקשת קוד סודי בן 4 ספרות בעת ביצוע העסקה, או בעסקאות ללא מגע עד 200 ש"ח ללא הקלדת הקוד הסודי, בבתי העסק הבאים:

o       בתי עסק גדולים[2], שמחזור הפעילות שלהם בנוכחות כרטיסי חיוב עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019;

o       כלל בתי העסק הפיזיים שבמועד זה מצוידים במסוף המותאם הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה;

  • יסלקו עסקאות בבתי עסק שמצטרפים לראשונה, החל מתאריך זה, לשירות סליקה בכרטיסי חיוב, רק אם נעשו בטכנולוגיית EMV, ובעסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק אם נעשו ב-EMV מלא.

בכל בתי עסק אלו יסלקו עסקאות שלא בנוכחות כרטיס(עסקאות באינטרנט או בטלפון) אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.

 

החל מה-31 ביולי 2021

  • יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק ב-EMV  מלא, בכל בתי העסק הפיזיים (למעט ההחרגות בסעיף הבא);
  • יסלקו עסקאות שלא בנוכחות כרטיס (עסקאות באינטרנט או בטלפון) בכל בתי העסק (למעט ההחרגות בסעיף הבא) אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.

החל מה-31 ביולי 2022

  • במשאבות הדלק, יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא.
  • בתי עסק שהיקף הפעילות שלהם בעסקאות ללא נוכחות הכרטיס (לדוגמה - עסקאות באינטרנט או בטלפון) מהווה 90% או יותר מהמחזור של בית העסק בכרטיסי חיוב, יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב-EMV מלא, ועסקאות ללא נוכחות כרטיס אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.
  • תופסק התמיכה בטכנולוגיה הישנה (מתג אשראית).
 [1] חובה זו לא תחול על כרטיסים נטענים, שניתן יהיה להנפיק אותם ללא שבב כך שביצוע העסקאות יהיה באמצעות הפס המגנטי.

[2] למעט משאבות דלק​