תעודת הזהות הבנקאית תישלח מחר לכלל משקי הבית ולעסקים הקטנים

הפיקוח על הבנקים קורא לציבור הרחב לפעול להוזלת עלויות ניהול חשבונו, באמצעות שימוש בדו"ח השנתי "תעודת הזהות הבנקאית"- שתישלח ללקוחות הבנקים על ידי התאגידים הבנקאיים​

"תעודת הזהות הבנקאית" הנה דו"ח תמציתי המציג ללקוח את כל הפעילות שבוצעה בחשבונו, בצורה ברורה, שקופה וקלה להשוואה. תעודת הזהות הבנקאית מוצגת לכלל הלקוחות (יחידים ועסקים קטנים), אחת לשנה ב- 28 בפברואר, בחשבונם המקוון באתר האינטרנט של הבנק או שתשלח באמצעות הדואר (במידה והלקוח אינו צופה בחשבונו דרך אתר הבנק). הודעה על כך תישלח ללקוחות בהתאם לדרך ההתקשרות העיקרית של כל לקוח מול הבנק. הדוח יוצג בחשבון המקוון באתר הבנק במשך 3 שנים. כמו כן, ניתן לבקש את תעודת הזהות הבנקאית בכל עת במהלך השנה, ולקבל באמצעותה מידע עדכני על החשבון.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "לקראת משלוח הדו"ח השנתי ללקוחות הבנקים, אני קוראת לציבור הרחב לנצל את ההזדמנות ולעשות שימוש מושכל בדו"ח חשוב זה. הדו"ח כתוב בשפה פשוטה ובפורמט זהה בין כל הבנקים, ויכול לסייע לכל לקוח- משק בית ועסק קטן- להבין את מצבו הפיננסי הכולל, לראות כמה עמלות וריביות הוא שילם במהלך השנה על כל הפעילויות בחשבון הבנק, ולפעול להוזיל עלויות באמצעות קבלת הצעה מתחרה מבנקים מתחרים וניהול מו"מ עם הבנק הקיים".

​ 

מהו המידע המופיע בתעודת הזהות הבנקאית

  • ​הנכסים בחשבון הלקוח, כולל יתרות עו"ש, פיקדונות וחסכונות.
  • התחייבויות, כמו הלוואות ומסגרות אשראי.
  • סך העמלות ששילם הלקוח.
  • פרטים נוספים כגון, הוראות הקבע ומיופי הכוח בחשבון.
  • אם לקוח מעוניין להיכנס לעומק הפעילות בחשבון, אזי בנוסף לדו"ח המקוצר, עומד לרשותו גם דו"ח מפורט.

כיצד תעודת זהות הבנקאית תסייע ללקוח?

באמצעות תעודת זהות בנקאית הלקוח יוכל:

  • לעקוב אחר החשבון, לנהל אותו ביתר קלות ובאופן מושכל.
  • להכיר את המוצרים הבנקאיים הקיימים בחשבונו, כמה שילם עליהם או הרוויח בזכותם.
  • להשוות את תנאי ניהול החשבון שלו היום, עם הצעות של בנקים אחרים. השוואה זו עשויה להביא את הלקוח למסקנה שמשתלם לו להעביר את חשבונו לבנק אחר.
  • לחסוך בהוצאות ניהול החשבון.

 

רוצים טיפים כיצד לעשות שימוש מיטבי בדו"ח כנסו לקישור הבא:

http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/BankID.aspx​​​