הרצאתו של אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה של בנק ישראל, בנושא תשתיות פיננסיות לקידום התחרות והחדשנות במשק הישראלי

 למצגת​

אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה בבנק ישראל, הרצה היום בכנס Fintech Junction והתייחס לצעדים שנוקט בנק ישראל על מנת לשפר את פתיחת המשק לתחרות ולאפשר חדשנות בשרותים פיננסיים במשק הישראלי.

זיו פתח את דבריו בברכות לחברות ההזנק הרבות שהשתתפו בכנס, ציין כי בנק ישראל רואה בהן חלק חשוב בפוטנציאל הגברת הצמיחה של המשק הישראלי, וציין כי בנק ישראל שוקל דרכים שונות כדי לעודד את היזמים לתרום לחדשנות בתחום השירותים הפיננסיים במשק הישראלי.

זיו ציין כי עידן האינטרנט והגלובליזציה מאפשר מוביליות של שירותים, ביניהם שירותים פיננסיים, והדבר מאפשר גם לחברות ישראליות להציע שירותים פיננסיים דיגיטליים הרוכבים על רשת האינטרנט. הוא  סקר חלק מן הצעדים בהם נוקט בנק ישראל כחלק מקידום יעדיו בתחום הגברת התחרות והיעילות במערכת הפיננסית, וקידום מערכות ואמצעי תשלום אפקטיביים ואמינים:  

"מערכת נתוני אשראי" החלה לפעול באפריל 2019 על שוק האשראי, ומטרותיה העיקריות הן הגברת התחרות בתחום האשראי הקמעונאי, שיפור מעמדו של הלקוח, וחיזוק יכולותיהם של נותני האשראי לנהל את סיכון האשראי.  כבר היום למעלה מ 30 נותני אשראי במשק מדווחים מדי יום למערכת, בהם בנקים, חברות פינטק, גורמי ממשל, חכ"א, חברות ליסינג ביטוח ועוד, ונותני אשראי רבים פונים על מנת להתחבר למערכת. נכון להיום פועלות שתי לשכות אשראי אשר מאפשרות לקבל חיווי ודירוג אשראי ושרותי ניטור על הלקוחות בישראל, בכפוף להסכמת הלקוח, והדבר פותח את הדלת בפני חברות פינטק להציע שירותים פיננסיים מתקדמים על בסיס נתוני המערכת בתחום האשראי הקמעונאי, הייעוץ הפיננסי והשוואת העלויות. מסקירה ראשונית סטטיסטית של נתוני המערכת ניתן לראות כי הלקוח הישראלי הוא "לקוח טוב" ונוהג באופן אחראי ביחס למקובל בעולם, ואנו עדים לשיח שמתחיל להיווצר בקרב הציבור בנוגע לדרכים לשיפור דירוג האשראי. כבר בשלב זה קיים שימוש ער במערכת במגזר הפיננסי, ובתוך החודשיים הראשונים לפעולת המערכת בוצעו למעלה מ -1.5 מיליון שאילתות ע"י נותני אשראי, באופן שמספק להם שקיפות מלאה לגבי רמת החשיפה של הלקוח. זיו הדגיש שבנק ישראל  רואה התגברות ברמת התחרות על הלקוח בין נותני האשראי השונים ומצפה לכניסה של שחקנים נוספים לשוק.

זיו סקר את פרויקט "בנקאות פתוחה" אשר מהווה כלי נוסף שמקדם בנק ישראל על מנת לקדם את התחרות בשוק ולאפשר שירותים פיננסיים חדשים. בנק ישראל הצטרף כמשתתף פורמלי בארגון התקינה "Berlin Group" אשר מגבש את התקן NextGenPSD2. היעד שבנק ישראל הגדיר למערכת הפיננסית הינו "אוגוסט 2020 – תאימות ל PSD2", לאחר שבאוגוסט 2019 תפורסם גרסת התקן הראשונה של הפרויקט אשר תאפשר מודל הסכמת לקוח, פירוט תנועות ויתרות עו"ש וכרטיסי חיוב וביצוע תשלום בודד. בהמשך, מדי שנה, תצא גרסת תקן חדשה אשר תתמוך בסוגי מידע ופעולות נוספים. בנק ישראל מנהל פרויקט זה בתיאום עם המערכת הבנקאית מצד אחד, ועם פורום רחב של חברות פינטק מצד שני – חברות שמשפיעות בהשתתפותן על גיבוש התקן בצורה שתאפשר להן לפעול בשוק הישראלי. זיו ציין כי תשתית ה"בנקאות הפתוחה" פותחת דלת בפני חברות פינטק ותאגידים בנקאיים להעשיר את השרותים הפיננסיים הניתנים ללקוח הישראלי.

זיו ציין כי בנק ישראל בוחן בימים אלה דרכים שונות לקידום תשתית לתשלומים מידיים – Immediate Payments או Faster Payments, על מנת לאפשר יישומים חדשניים ולשפר את הנגישות למערכות התשלומים לחברות פינטק.

לגבי טכנולוגיית BlockChain, בנק ישראל חוקר בשנה האחרונה את הנושא  ובוחן, תוך התייעצות עם התאגידים הפיננסיים,  את הכדאיות והמשמעויות של הקמת תשתית מסוג זה אשר תאפשר יישומים כגון שרות KYC משותף,  ושירותים אחרים.

זיו ציין כי כמובן שלא ניתן להתעלם בימים אלה מהכרזתה של Facebook על מטבע ה Libra. זהו צעד משמעותי ראשון אולי של תאגידי ה FABAA בתחום הפיננסי, ובנק ישראל כמו בנקים מרכזיים אחרים יבחן את משמעויותיו ובמידת הצורך יגבש עמדה בנוגע אליו. 

​​