הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2020

27/07/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים ודוחות תקופתיים
פרסומים סטטיסטיים

סקר החברות האחרון, שנערך מאמצע חודש יוני עד השבוע השלישי של יולי השנה מצביע על התכווצות משמעותית של פעילות המגזר העסקי ברבעון השני של 2020, בשל משבר הקורונה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לרדת  באופן חד ברבעון השני לרמה שלילית מאוד, מתחת הרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2009 והרמה שנרשמה בשנים 2001-2002 (איור 1 ולוח 1). ​


​​