הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2018

28/01/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון האחרון של 2018 מעלה שהמגזר העסקי צומח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון האחרון והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1). מאזן הנטו חיובי ומובהק בענפי השירותים והתעשייה; וחיובי ובלתי מובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות נוספת ברבעון הבא. בסיכום שנתי סקר החברות מעלה שהמגזר העסקי התרחב בשנת 2018 בקצב דומה לקצב ההתרחבות בשנה הקודמת.

 

להודעה במלואה​

​​​​​