הודעת הריבית תפורסם היום בשעה 16:00

להודעה זו כמסמך Word

כפי שהודיע בנק ישראל ב-10.4.2014, הוועדה המוניטרית החליטה להקדים את שעת פרסום הודעת הריבית מ-17:30 ל-16:00, על מנת לאפשר לפעילים בכל השווקים להגיב להחלטת הריבית, ובכך ליצור סימטריה בין השווקים השונים.
 
נזכיר כי שינוי זה יחול החל מהיום.