הוועדה המוניטרית בוחנת את תדירות החלטות המדיניות המוניטרית

בשבועות האחרונים בוחנת הועדה המוניטרית בבנק ישראל את האפשרות לשנות את תדירות החלטות הריבית, המתקיימות, נכון לעכשיו, פעם בחודש.
בשנתיים האחרונות הורידו מספר בנקים מרכזיים את תדירות קבלת החלטות המדיניות המוניטרית. בין השאר, עברו ה-ECB, ה-Bank of England, והבנק המרכזי של יפן מתדירות חודשית, כלומר של שתים עשרה החלטות בשנה או יותר, לתדירות של פעמיים ברביע - שמונה החלטות בשנה. במסגרת הבדיקה המתבצעת בבנק ישראל, נבדקות ההשלכות האפשריות של מעבר לתדירות של שמונה החלטות מדיניות בשנה.
שינוי בתדירות החלטות הריבית עשוי להצריך פעולות התאמה במערכות המיחשוב של התאגידים הבנקאיים. אי לכך, פנה בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים כדי לקבל מהם הערכה לגבי ההשלכות של השינוי בהקשר זה.
במידה ותתקבל החלטה לשנות את תדירות ההחלטות, בנק ישראל יפרסם הודעה לציבור מספר חודשים לפני כניסת השינוי לתוקף.