בנק ישראל זכה בפרס בינלאומי בתחום הטכנולוגיה הפיננסית והרגולטורית (FinTech&RegTech)

המגזין הבינלאומי "Central Banking"  הודיע הבוקר על בחירתו בבנק ישראל כזוכה בפרס הבינ"ל שמחלק אחת לשנה המגזין בתחום הטכנולוגיה הפיננסית והטכנולוגיה הרגולטורית- FinTech & RegTech, עבור יוזמות הבנק בנושא שימוש וניתוח מידע כלכלי מהיר במהלך המשבר - "Data Management Initiative".

ההחלטה על זכיית בנק ישראל בפרס הבינ"ל התקבלה על ידי ועדה של חברי מערכת המגזין וחברי הוועדה המייעצת למגזין, המורכבת מנגידי בנקים מרכזיים לשעבר מרחבי העולם.

בנימוקים לפרס ציינו השופטים בין היתר שהם התרשמו רבות מהאופן בו בנק ישראל הבין מיד את חשיבות המידע ופעל במהירות כדי לגבש צוותים וכלים כדי לפתח מקורות מידע שונים ורבים, לרכז מהם נתונים ולגבש מהם תובנות אודות צעדי הסיוע הנדרשים בתקופת הקורונה המטלטלת.

המגזין "Central Banking"  יוצא לאור בלונדון נוסד בשנת 1990 והינו המגזין העצמאי היחיד העוסק בבנקאות מרכזית. הוא נקרא ב-140 מדינות ובמרבית הבנקים המרכזיים בעולם. מדי שנה המגזין מעניק פרסים בקטגוריות שונות בתחום הבנקאות המרכזית.

הן בימי שגרה והן כחלק מהתמודדות עם משבר הקורונה, בנק ישראל אוסף נתונים ממגוון מקורות ומגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי, והן בצד הפיננסי.  עקב משבר הקורונה וקצב האירועים המהיר, לצד הפגיעה הנרחבת בכלכלה, נדרשו צעדים מהירים וייחודים, ולכן בין היתר הוקמה תשתית מידע ייעודית בבנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים, וייחודם בכך שהם מתעדכנים בזמן אמת ומנותחים מיד. תמונת המצב הדינמית מתעדכנת תכופות ומוצגת באופן שוטף במסגרת החמ"ל שהקים נגיד בנק ישראל לאור התפשטות נגיף הקורונה כבר בפברואר, וכוללת, בין היתר, אינדיקטורים משוק העבודה, שוק האשראי, נתונים מהמערכת הבנקאית, שוק ההון ושוק המט"ח. לאור אופיו המתגלגל של המשבר, אינדיקטורים מהירים ייחודיים מאפשרים לבנק לזהות שינויי מגמה כלכליים בטווחי זמן קצרים במיוחד. חשיבות הדבר היא עצומה, שכן למהירות התגובה חשיבות מכרעת במזעור הפגיעה בכלכלה. אינדיקטורים אלו, ונתונים רבים נוספים, משמשים לניתוחים שונים של כלכלני הבנק המסייעים לקביעת צעדי מדיניות הננקטים הן ע"י הממשלה והן ע"י הבנק, ולהערכת האפקטיביות שלהם בסיוע למשק הישראלי. חלק מהאינדיקטורים שמתעדכנים מתפרסמים לציבור באתר הבנק מידי שבוע.

נגיד בנק ישראלפרופ' אמיר ירון: "לכבוד הוא לנו לזכות בפרס זה ואני מבקש להודות לוועדת הפרסים של "Central Banking"  על בחירתה. פרס יוקרתי זה נותן הכרה בינ"ל מקצועית לחדשנות ולהישגים המשמעותיים שהושגו בתקופת משבר הקורונה המורכבת. פעילות זו בוצעה ע"י מומחי הבנק בשיתוף פעולה חוצה חטיבות, והם סייעו בהבאת מידע כלכלי חיוני בזמן אמת לניהול המשבר, ותרמו לתהליך קבלת ההחלטות של קובעי המדיניות בבנק עצמו, וגם בממשלה ובגופים נוספים".

 

 

 ​​​​​