בנק ישראל מעדכן את אופן חישוב המשקלות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי

בנק ישראל מחשב ומפרסם מדד שער חליפין נומינלי אפקטיבי על בסיס יומי, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים. מדד זה מורכב מממוצע משוקלל של מספר שערי חליפין, המבטא את החשיבות היחסית של כל מטבע בסחר החוץ של ישראל.

המשקולות במדד הקיים עודכנו לאחרונה בשנת 2009, ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל.  לפיכך, בחן בנק ישראל את עדכון המשקולות במדד על מנת שייצג בצורה המדויקת והעדכנית ביותר את שער החליפין הנומינלי אפקטיבי. נוסף על השינויים בהתפלגות הסחר בסחורות, המדד המעודכן מבוסס גם על נתוני ההתפלגות הגיאוגרפית של הסחר בשירותים עסקיים, אשר לא היו זמינים בעת חישוב המשקלות למדד הישן. חלקם של שירותים אלו בסחר גדל בהתמדה והגיע להיקף של כרבע ממנו.
המשקולות במדד החדש מחושבות על בסיס נתוני זרמי סחר בילטרליים של סחורות ושירותים תוך תיקון לתחרות מצד שלישי – המתבטאת בכך שהיצוא הישראלי מתחרה ביצרנים ממספר רב של מדינות בכל שוק אליו הוא מייצא, ולא רק ביצרנים המקומיים של אותה מדינה. המדד החדש כולל 33 מדינות ו – 26 מטבעות (הפער נובע מכך ש-8 מדינות אירופאיות הנכללות במדד משתמשות באותו מטבע - האירו), לעומת המדד הקודם שכלל 38 מדינות ו-28 מטבעות.
עדכון המשקולות הביא לעלייה במשקל של הדולר האמריקאי, כתוצאה מהכללת הסחר בשירותים שכמחצית ממנו מתקיים עם  ארה"ב, וכן לעלייה במשקלה של סין, כתוצאה מהגידול בסחר עמה. במקביל חלה ירידה במשקלן של מדינות גוש האירו. בסך הכול, השפעת השינויים על המדד עצמו אינה גדולה, והמדד החדש מצביע על תמונה דומה לזו העולה מהתפתחות המדד הישן.  כתוצאה מהתחזקות הדולר בעולם בשנה האחרונה, המדד המעודכן מצביע על רמת שער חליפין מפוחתת מעט לעומת המדד הישן, אולם גם על פי המדד החדש רמת שער החליפין הנה המיוספת ביותר מזה זמן רב.
טבלה: עדכון המשקולות של המטבעות העיקריים בשער החליפין האפקטיבי
(אחוזים)
המטבע
המשקל הישן
המשקל החדש
אירו
32.6
26.4
דולר
24.8
26.4
יואן
5.7
10.2
פאונד
5.2
6.0
לירה טורקית
3.9
4.6
שאר המטבעות[1]
27.8
26.4
 
 
גרף: המדד החדש לשער החליפין האפקטיבי והמדד הקיים – רמות


[1]  המשקולות המלאים מופיעים כאן. לקישור למסמך המלא ​לחץ כאן. לסדרות שערי החליפין האפקטיביים - מדדים ושיעורי שינוי, הקישו כאן.