מינוי חברים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית

בהתאם לחוק בנק ישראל, המועצה המנהלית אשר בין שאר תפקידיה מפקחת על ההתנהלות התקינה והיעילה של הבנק, תמנה שבעה חברים, והם: נגיד בנק ישראל, המשנה לנגיד בנק ישראל, וחמישה חברים מקרב הציבור, שאחד מהם משמש כיו"ר המועצה.

מאז פרישתו של מר דן פרופר, שכיהן כיו"ר המועצה, בספטמבר 2014, פעלה המועצה המנהלית בהרכב חסר, ובאוקטובר 2017 למעשה הסתיימה כהונתם של כל החברים מקרב הציבור במועצה המנהלית, מועצה שבראשותה עמד מר אורי גלילי.

ועדת האיתור, בראשותו של עו"ד יהושע למברגר, החליטה לאחר התייעצות עם הנגידה להמליץ בפני הממשלה על מינויים של פרופ' יהושע (שוקי) שמר, של הגב' סגי איתן ושל פרופ' אפרים צדקה כחברים מקרב הציבור במועצה המנהלית; זאת לאחר שהוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת (בדימוס) בלהה גילאור מצאה את המועמדים כשירים לכהונה. היום החליטה הממשלה לקבל את המלצת הוועדה. המינויים הינם לתקופת כהונה של ארבע שנים, והם נכנסים לתוקף באופן מיידי. בשבועות הקרובים צפויים להמשיך ההליכים למינוי שני חברים נוספים מקרב הציבור, שמינויים יובא גם הוא לאישור הממשלה.

לאור זאת, במועצה המנהלית, בנוסף לנגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג ולמשנה לנגידה ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, יכהנו מהיום החברים הבאים מקרב הציבור:  

פרופ' יהושע (שוקי) שמר (יו"ר המועצה) פרופסור מן המניין (אמריטוס) בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב ובעבר מרצה בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטה ומומחה למנהל רפואי. מכהן כיום כיו"ר רשת 'אסותא' מרכזים רפואיים וכדירקטור בחברות מובילות במשק. פרופ' שמר כיהן בעבר כמנכ"ל משרד הבריאות, כמנכ"ל מכבי שירותי בריאות וכקצין הרפואה הראשי בצה"ל. 

גב' סגי איתן - רו"ח, בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן, בוגרת התוכנית לניהול מתקדם בבית הספר לעסקים בהרווארד. מכהנת כיום כמנכ"לית חברת 'נכסים ובניין', יו"ר מת"ם ויו"ר גב ים נגב, וכיהנה בעבר בתפקידי ניהול וביקורת בחברות שונות במשק.

פרופ' אפרים צדקה פרופסור אמריטוס בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל-אביב. מכהן כיום כדירקטור בחברות מובילות במשק וכיהן בעבר כיו"ר בתאגידים גדולים ובתפקידים שונים באקדמיה וכן כחבר בוועדות ציבוריות רבות. פרופ' צדקה פרסם ספרים ומאמרים רבים בספרות המקצועית הבינלאומית בתחומי המקרו כלכלה ובתחומי המיסוי והרווחה.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, בירכה על החלטת הממשלה על מינוי החברים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית והודתה לחברי ועדת האיתור והוועדה לבדיקת מינויים על עבודתם המקצועית והיסודית במהלך החודשים האחרונים. הנגידה ציינה שהחברים שמונו למועצה המנהלית הם בעלי ניסיון רב ומגוון בניהול במגזר הציבורי והפרטי, ומביאים עמם ידע וניסיון שיתרמו לתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בבנק ישראל.