נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים מברכים על החלטתו של ארגון ה-NGFS לקבל את בנק ישראל כחבר מן המניין

ארגון ה-NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) הוקם בדצמבר 2017 בפריז ונכון לדצמבר 2020 חברים בו 83 בנקים מרכזיים ורשויות פיקוח ממדינות שונות בעולם ועוד 13 גופים בינלאומיים מתחום הכלכלה והפיננסים, המשמשים כמשקיפים. מטרת הארגון היא לסייע בחיזוק התגובה הגלובלית הנדרשת לצורך עמידה ביעדים של הסכם פריז, לחזק את תפקידה של המערכת הפיננסית בניהול סיכונים ולקדם גיוס מקורות להשקעות ירוקות ודלות פחמן, לטובת פיתוח סביבתי בר קיימא. הארגון מגדיר ומקדם נֹהַגים מיטביים בתחום של ניהול סיכוני האקלים עבור המערכת הפיננסית ומבצע עבודה אנליטית בתחום של "מימון ירוק".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אני מברך על הצטרפותו של בנק ישראל לארגון ה-NGFS ומציין כי החברוּת בארגון מהווה המשך ישיר למחויבות של הבנק המרכזי להעלאת המודעות ולקידום הלמידה והמחקר של התחום בישראל"

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "קיימת חובה לכולנו להירתם למאבק הגלובאלי לצמצום השפעות סיכוני האקלים, כאשר מנגנוני השוק לבדם לא יוכלו להביא לשינוי הרצוי. לצורך כך, נדרשת מעורבות ושיתוף פעולה חוצה מדינות ויבשות בין גורמים ממשלתיים, רגולטורים והסקטור העסקי לטובת יישום מדיניות מתקדמת בטיפול בסיכוני האקלים. המערכת הבנקאית והפיקוח על הבנקים נרתמים וירתמו גם הם לקחת חלק במשימה חשובה זו, כאשר הותנעו הצעדים ראשוניים לאסדרה עתידית."

 

כלכלני וחוקרי הבנק ייקחו חלק בעבודת המליאה ובצוותי העבודה של הארגון.​