המשנה לנגיד בנק ישראל תסיים היום, 28.02.2019 את תפקידה

המשנה לנגיד בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, תסיים את תפקידה בבנק ישראל היום, חמישי 28.02.2019, כפי שהודיע בנק ישראל לפני מספר שבועות, בתום קדנציה בת חמש שנים.

 

נגיד בנק ישראל,  פרופ' אמיר ירון:

"בין תחומי אחריותה כמשנה לנגיד בבנק ישראל, נדין עמדה בראשות ועדת ההיגוי העליונה להקמתה של המערכת לשיתוף נתוני אשראי שתושק בקרוב, ריכזה את היערכות בנק ישראל להקמת הקרן לאזרחי ישראל ("קרן העושר"), קידמה את היערכותו של בנק ישראל לניהול משברים פיננסיים, והובילה בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים צוות בין-משרדי שבחן חלופות לקשרי הסליקה בין ישראל והרשות הפלסטינית וצוות בין משרדי שמרכז בנק ישראל בנושא נכסים וירטואליים. הידע המקצועי הרב שנצבר בנושאים אלו יישארו  בבנק ואצל הצוותים השונים שהובילה, וישמשו אותנו  בעתיד. הנושאים אותם קידמה נדין הצריכו נחישות רבה לעבודת תכלול ואינטגרציה בין החטיבות השונות בבנק ישראל ומול גופים מחוץ לבנק ישראל, עבודה שנדין השכילה לקדם באלגנטיות האופיינית לה תוך הבנת חשיבותם למשק הישראלי."

המשנה לנגיד, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג:

"הייתה זו זכות גדולה וחוויה יוצאת דופן לעבוד בבנק ישראל בתקופה כה חשובה לכלכלת ישראל. מהות העשייה הציבורית היא לשרת את הציבור הרחב, תוך שאנו זוכרים שחלקים שונים בציבור מושפעים מהחלטות המדיניות בצורה שונה. לכן חשוב להתייחס למכלול ההשפעות האפשריות של כל החלטה, מתוך ראיית טובת הכלל, אך תוך התחשבות והכרה בהשפעה על אלו שההחלטה עשויה לא להיטיב עימם. לכן, מעבר לרמה המקצועית הגבוהה, שמחתי לעבוד בבנק ישראל עם אנשים מרקעים שונים, ניסיון חיים מגוון, וגם נכונות להיכנס לדיון ולדיאלוג אמיתי עם אחרים. אני מודה לכל עמיתיי  על העשייה המשותפת בחמש השנים האחרונות, ומאחלת לבנק בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון הצלחה רבה בכל תחומי פעילותו."