דובר בנק ישראל, יואב סופר, יסיים את תפקידו בחודשים הקרובים

דובר בנק ישראל, יואב סופר, הודיע לנגיד בנק ישראל על רצונו לסיים את תפקידו כדובר לאחר למעלה מחמש שנים בתפקיד. הוא יסיים את תפקידו לאחר שייבחר דובר חדש בבנק ישראל ויבוצע הליך חפיפה.

יואב סופר מילא את מקום דובר הבנק החל משנת 2013 ונבחר לתפקיד בשנת 2014. הוא היה מופקד על פעילות ההסברה של הבנק לתקשורת, לשווקים הפיננסיים ולציבור הרחב בכל תחומי הפעילות של הבנק - המדיניות המוניטרית, ניהול יתרות המט"ח, המחקר והייעוץ הכלכלי לממשלה, הפיקוח על הבנקים, ניהול מערך המטבע ומערכות התשלומים במשק, הרפורמות שבנק ישראל קידם, ועוד. במהלך כהונתו כדובר ערך בנק ישראל שינויים נרחבים באופן התקשור של המדיניות המוניטרית: הבנק החל לקיים תדרוכי עיתונאים רבעוניים לאחר החלטות ריבית, ערך שינוי במבנה של הודעות הריבית על מנת שאלו יהיו ממוקדות יותר בהסברת המדיניות, והחל ליישם מדיניות של "הכוונה לעתיד" על מנת לשפר את יכולת הפעילים בשווקים הפיננסיים להעריך את המדיניות המוניטרית העתידית. בגין פעולות אלו ופעולות נוספות זכה בנק ישראל ב- "Transparency Award" מטעם המגזין הבינלאומי Central Banking בשנת 2016. בנוסף, בנק ישראל הרחיב את פעולות ההסברה שלו לציבור הערבי ובשפה הערבית, ועומד להשיק פלטפורמה של הסברה כלכלית לציבור הרחב. המומחיות והניסיון שצבר סופר בתחום ההסברה של מדיניות בנקים מרכזיים הביאו לכך שהוא נקרא על ידי קרן המטבע הבינלאומית לייעץ לבנקים מרכזיים של מדינות מתפתחות בתחום זה.  

 

יואב סופר: "הייתה לי הזכות להוביל את מדיניות ההסברה של אחד המוסדות המעולים בשירות הציבורי בישראל, לתרום ולו במעט לשיח ציבורי כלכלי מושכל ומעמיק, ולסייע לבנק במילוי תפקידו והשגת יעדיו. אני מודה לעשרות העיתונאים שזכיתי להכיר ולעבוד מולם בשנים האחרונות –  משימה שהיא לעיתים מאתגרת אבל תמיד מעניינת ומלאת סיפוק. אני אסיר תודה לרבים וטובים בבנק ישראל על שיתוף הפעולה לו זכיתי מהם – מקוצר היריעה אציין רק את העובדים המעטים והמסורים בדוברות הבנק - ועל האמון שנתנו בי הנגיד, הנגידה הקודמת, וכל חברי הנהלת הבנק לאורך השנים".

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אני מבקש להודות ליואב על הסיוע הרב שהעניק לי עם כניסתי לתפקיד. יואב שימש כדובר בנק ישראל בתקופה עמוסת אירועים שבה מדיניות הבנק נתמכה על ידי מאמץ הסברתי אינטנסיבי בכל תחומי הפעילות של הבנק,  מול כלי התקשורת המקומיים והבינלאומיים, הקהילייה הכלכלית והציבור הרחב. יואב קידם מאוד את ההסברה והתקשורת של המדיניות המוניטארית, תרם ליישום מדיניות ה"הכוונה לעתיד", והרחיב את פעילות ההסברה של הבנק לקהלים נוספים בציבור הישראלי. הוא ניהל את מדיניות ההסברה​ בהצלחה רבה ועל כך נתונה לו תודת בנק ישראל ותודתי. אני משוכנע שבזכות יכולותיו הרבות יואב ימשיך לתרום לבנק באופן משמעותי כפי שעשה עד כה".
 ​