הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים וקידום התחרות: התייחסות בנק ישראל להודעת בנק לאומי בדבר העסקה למכירת חברת לאומי קארד

בעקבות הודעת בנק לאומי בדבר העסקה שנחתמה עם קרן ורבורג פינקוס למכירת חברת לאומי קארד, יחל בנק ישראל בהליך סדור במסגרתו תיבדק החברה הרוכשת, בשני היבטים. ראשית, ככל גוף שמבקש לרכוש את השליטה בבנק או בחברת כרטיסי אשראי, יבדקו הרוכשים בהיבט של מהימנות וחוסן פיננסי (fit and proper) לקבלת רישיון שליטה מבנק ישראל. בנוסף, הפיקוח על הבנקים יבדוק את התכנית העסקית של הרוכשים ואת ההסכם התפעולי שגובש, בהיבט של יכולתה של לאומי קארד להפוך לאחר הרכישה לשחקן חזק, עצמאי ותחרותי, בהתאם למטרת החוק להגברת התחרות, שבמסגרתו נדרש בנק לאומי למכור את החברה. במידה וכל החומרים הנדרשים לבדיקה יועמדו בהקדם לעיונו של הפיקוח, ההערכה היא שניתן יהיה לסיים את הבדיקה בתוך כארבעה חודשים.

בדיקות פורמליות וסדורות אלו באות בנוסף לסדרת פגישות שקיים הפיקוח על הבנקים עם נציגי הרוכשים ונציגי קבוצות נוספות שהתעניינו ברכישת החברה. במסגרת פגישות אלו הציגו הקבוצות את העניין שלהן בלאומי קארד, וקיבלו מהפיקוח על הבנקים הבהרות לגבי הדרישות הרגולטוריות בהווה ובעתיד, שהן קריטיות לצורך יצירת הוודאות הרגולטורית שהיו זקוקים לה כדי להחליט על העסקה.

בעקבות סדרת הפגישות שקיים הפיקוח והבחינה הראשונית של מבנה העסקה של הקבוצה שלה בחר הבנק למכור את לאומי קארד, גובשה בפיקוח על הבנקים הערכה ראשונית שעל פיה תחת הבעלות החדשה תוכל לאומי קארד לתרום לקידום התחרות בשוק התשלומים ולהגברת התחרות גם בתחומי האשראי הקמעונאי, ושהידע והניסיון שהרוכשים מביאים מהעולם יסייעו לקידום תחום התשלומים בישראל.

העובדה שבנק לאומי פעל לקדם את המכירה בנחישות זמן רב לפני המועד האחרון שהתיר החוק (ינואר 2020 עד ינואר 2021) תאפשר ללאומי קארד להתחיל להתבסס כחברה עצמאית, והדבר יתרום למימוש תכלית החקיקה -  הגברת התחרות במערכת הפיננסית. במקביל, בנק הפועלים מקדם את מכירת חברת ישראכרט.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: " בנק ישראל פועל בנחישות כדי לקדם את הגברת התחרות בבנקאות ביחד עם משרד האוצר ושותפים אחרים. ההתאמות הרגולטוריות שיצר הפיקוח על הבנקים והליווי השוטף שהוא מעניק לכל הגופים הרלוונטיים הביאו לכך שגופים רבים, רציניים ומנוסים מתעניינים ברכישת החברות. העסקה שדווחה מהווה הבעת אמון של גוף בינלאומי משמעותי בכלכלת ישראל, ברפורמה להגברת התחרות בבנקאות, ובחברת לאומי קארד עצמה. אני שבה ומדגישה שהפיקוח על הבנקים ימשיך לתת "רוח גבית" לחברות כרטיסי האשראי כדי להבטיח את התבססותן והתפתחותן כחברות עצמאיות, איתנות וחדשניות, וכדי שהציבור הרחב ייצא נשכר מתוצאות הרפורמה"​​​​​