צעד נוסף לפתיחת מערכות התשלומים לגופים חוץ בנקאיים

במסגרת הבנות של בנק ישראל ורשות שוק ההון נקבע כי מעתה יתאפשר לנותני שירותים פיננסיים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון להתחבר למערכות התשלומים.

צעד זה הינו צעד נוסף במטרה לאפשר כניסה של גופים חוץ בנקאיים למערך התשלומים בישראל ובכך להגביר את החדשנות והתחרות בתחום זה.

מסגרת ההבנות תחול על גופים מפוקחים ע"י רשות שוק ההון, שעוסקים במתן שירותים בנכס פיננסי ואגודות פיקדון ואשראי, שיעמדו בנוסף לתנאי הרישיון בדרישות נוספות הרלוונטיות לעניין פעילותם בתחום שירותי התשלום שתגבש רשות שוק ההון. ככל ויהיה רלוונטי יחול המהלך גם על גופים נוספים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון.

 

ד״ר משה ברקת, ראש רשות שוק ההון: ״אני שמח על שיתוף הפעולה עם בנק ישראל בנושא זה. מדובר בצעד חשוב שעתיד לאפשר לשחקני השוק החוץ בנקאי לפעול בצורה אפקטיבית יותר במערך התשלומים, ועל ידי כך עתיד להגביר את התחרות בשירותים הפיננסים הניתנים לצרכן הישראלי״.

 

מר עודד סלומי, מנהל מחלקת תשלומים וסליקה: "שחקנים רבים, מקומיים ובינלאומיים, מעוניינים לפעול בשוק המקומי אך ממתינים לרישיון שיאפשר להם להתחבר למערכות התשלומים. לצערנו חקיקת חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום מתעכבת. לכן, פעלנו למציאת פתרון שיאפשר לשחקנים חוץ בנקאיים לפתוח כבר היום את האפשרות להציע פתרונות תשלום מתקדמים והצעות ערך לציבור בישראל, תוך שמירה על יציבות מערכות התשלומים, זאת בדומה למדינות המתקדמות בתחום התשלומים. צעד זה יאפשר לצרכנים ולבתי העסק ליהנות משירותים חדשניים ויעילים נוספים שיחלו לפעול בישראל."​