הושלם תהליך החפיפה בין המפקח על הבנקים היוצא למפקחת הנכנסת

המפקח על הבנקים היוצא, מר דוד זקן, סיים היום באופן רשמי את תפקידו בבנק ישראל, עם תום תהליך העברת התפקיד למפקחת הנכנסת, ד"ר חדוה בר, אשר נכנסה היום רשמית לתפקיד.

 ​

​​