התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2022

29/09/2022
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של השנה: 
  • נמשכה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי בהיקף של כ-56 מיליארדי ש"ח (4.9%) שמקורה מפיחות השקל מול הדולר וכן מגיוסי חוב נטו בכלל אפיקי הגיוס.
  •  גם יתרת החוב של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה: יתרת החוב לדיור גדלה בהיקף של כ-20 מיליארדים (4%), ונבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים; ביתרת החוב לא-לדיור נרשמה ברביע זה עלייה בהיקף של כ-6 מיליארדים (2.7%). 

​​​​נתונים נוספים.xlsxנתונים נוספים.xlsx