הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2019

29/10/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים ודוחות תקופתיים
פרסומים סטטיסטיים
סקר החברות לרבעון השלישי של 2019 ממשיך להצביע על התרחבות של פעילות המגזר העסקי. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לעלות ברבעון השלישי של 2019, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות (איור 1 ולוח 1). מאזן הנטו חיובי בענף השירותים ושלילי בענפי התעשייה והמסחר.

 

להודעה​ במלואה​​​​​​​​​