הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2018

29/10/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון השלישי של 2018 מעלה שהמגזר העסקי מוסיף לצמוח בקצב נאה ודומה לקצב ברבעון הקודם. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי לא השתנה ברבעון השלישי, והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1). מאזן הנטו חיובי ומובהק בענף השירותים; וחיובי ובלתי מובהק בענפי התעשייה והמסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות נוספת ברבעון הבא.

 

להודעה המלאה, כ​ולל גרפים ונתונים​​