כנס הפיקוח על הבנקים לשנת 2021 בנושא "אתגרים והזדמנויות בראיה צופה פני עתיד"

לצפייה בכנס, חלק א'​

חלק ב'

כנס הפיקוח על הבנקים, בנושא "אתגרים והזדמנויות בראיה צופה פני עתיד", שמתקיים היום, עוסק בהרחבה בשינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת הפיננסית, ובפרט בתחום הבנקאות למשקי הבית והעסקים הקטנים.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, פתח את הכנס, לקריאת דבריו המלאים לחצו כאן.

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, סקר בהרצאתו כמה מהאתגרים וההזדמנויות המונחים לפתחה של המערכת הבנקאית. לקריאת דבריו המלאים לחצו כאן.

מר דני חחיאשוילי  סגן המפקח על הבנקים, הוביל פאנל בנושא בנקאות פתוחה, בהשתתפות גב' רחלי בינדמן, מנהלת תקשורת ורגולציה, הבנק הדיגיטלי הראשון; מר רון גריסרו, ראש החטיבה הבנקאית בבנק הבינלאומי; מר רועי מינקוב, מנכ"ל פעילות IsracardX בחברת ישראכרט; מר איליה דובינסקי, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת קרדורקס.

בפאנל דנו בגורמים שיביאו להצלחת האקו-סיסטם של הבנקאות הפתוחה בישראל, בתפקיד של כל אחד מהשחקנים השונים בבניית האקו-סיסטם הפיננסי החדש, באפשרויות שהבנקאות הפתוחה פותחת בפני כל אחד מהשחקנים השונים ובעיקר כיצד בסופו של דבר הלקוח יהנה משירות פיננסי טוב, יעיל, מותאם לצרכיו, ובמחיר הוגן. בנוסף הוצגו נתונים רלוונטיים אודות בנקאות פתוחה באנגליה (מצ"ב שקף).

בין משתתפי הפאנל הייתה הסכמה שהבנקאות הפתוחה צפויה לשנות את העולם הפיננסי ואת הדרך בה הלקוחות צורכים שירותים פיננסיים. אנו צפויים לראות כניסה של גופים נוספים לעולם הפיננסי והגברת התחרות בעולם זה, שירותים פיננסיים והצעות ערך מסוגים חדשים, ולבסוף בניית מוצרים מותאמים ללקוחות תוך חווית שירות טובה יותר.

 

מר מייקל אייזנברג, שותף מנהל באלף, קרן הון סיכון הרצה על כלכלה ישראלית ייחודית למאה ה - 21 המושתתת על יישור (alignment), כלכלת אחווה ומובילות. בדבריו התייחס אייזנברג לכך שהכלכלה העולמית משתנה, חברות חדשות מבוססות מודלים אחרים מאיימות על חברות גדולות ובמיוחד בתחום הבנקאות והפיננסים. קמות חברות שונות במודל ובמהות, כאשר לא מעט מהן קמות בישראל. עוד ציין אייזנברג כי יש כלכלה חדשה ישראלית שניתן לייצא אותה, כלכלה המבוססת על ערכי נצח ישראליים. אייזנברג הוסיף כי בתור כלכלה חזקה ועולה, יש לנסח את המדדים והקריטריונים של הכלכלה החדשה ולדחוף את החברות שמובילות אותה.

 

גב' טל הראל מתתיהו, ראש מטה המפקח על הבנקים ומנהלת יחידת אסטרטגיה ופרויקטים מיוחדים, סקרה בהרצאתה בנושא "מעבר מבנק לבנק- הכוח עובר ללקוח" את פרויקט מעבר מבנק לבנק שהושק בספטמבר 2021 ומאפשר ללקוח לעבור מבנק לבנק באופן מקוון, נוח ומאובטח, בתוך 7 ימי עסקים וללא כל עלות. הפרויקט נוצר במטרה להגביר את התחרות באופן שיביא לשיפור השירות ללקוח ושיפור תנאי ההתקשרות של הלקוח בבנק שלו או בבנק החדש אליו יעבור, לחזק את כוח המיקוח של הלקוח מול הבנק ולאפשר מעבר נוח וקל. מנתונים ראשוניים עולה כי המערכת טיפלה עד כה בכ-10,000 בקשות ניוד, כאשר אינדיקציות ראשונות מראות כי חלק מהבקשות הופסקו במהלך התהליך, דבר המעיד על התפתחות חיובית של שימור לקוחות, כך שעצם האפשרות למעבר היטיבה את מצבם. דיווח מפורט יפורסם בחלוף הרבעון הראשון של שנת 2022, על בסיס דיווח רבעוני שיועבר לפיקוח על הבנקים. בסופה של ההרצאה הדגישה ראש מטה המפקח, כי על הבנקים להמשיך לפעול כל הזמן לשיפור השירות והתנאים ולהציע הצעות ערך ללקוח, וכן קראה ללקוחות המערכת הבנקאית - לא לחשוש לקחת שליטה על החשבון, להיות פרואקטיביים, שכן זה משתלם וזה אפשרי, עכשיו יותר מתמיד. למצגת

 

מר לוי הלוי, מנכ"ל חברת כאל, סקר את המגמות וההתפתחויות בעולם התשלומים, את הכוחות האדירים שמשנים אותו, המאפיינים של עולם התשלומים החדש ואת ההיערכות של כאל להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות בעולם זה.

 

עו"ד חן פליישר, מהמחלקה המשפטית של בנק ישראל, סקרה מספר אתגרים משפטיים הנוגעים לבנקאות המשתנה, בדגש על ההתמודדות עם ההתפתחות הטכנולוגית ועידוד החדשנות, תוך שמירה על הגנות צרכניות אחידות.

 

במסגרת המושב שחתם את הכנס בנושא אחריות תאגידית חברתית, ניתן דגש על השיח הציבורי המשתנה בארץ ובעולם, ואשר מייחס חשיבות רבה לערך ולתועלת שמייצר הארגון לחברה ולקהילה בה הוא פועל. בעולם החדש, מטרת הארגון היא לא רק להשיא תשואה מקסימלית לבעלי המניות אלא להשיא ערך לכלל מחזיקי העניין. על כך הרחיבו נציגי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי: הגב' קרן טאירי, ראש ענף אחריות תאגידית בבנק לאומי; גב' נעמה הלוי פאר, מנהלת המרכז לבנקאות חברתית בבנק הפועלים; גב' תמר סאפר, מנהלת אגף פיתוח ארגוני והדרכה בבנק המזרחי; ומר גלעד קהת, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת MAX.

 ​

לתכנית הכנס המלאה