קטע מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2020: היבטיים כלכליים של החברה הערבית טרם הקורונה ובעקבותיה


עיקרי הפרק:

  • החברה הערבית הייתה במצב כלכלי פגיע עוד טרם המשבר, בגלל הכנסתם הנמוכה של רבים ממשקי הבית.
  • בשנת 2018 כ-40% ממשקי הבית הערביים דיווחו כי הוצאותיהם גבוהות מהכנסותיהם, ללא יכולת להשתמש בחסכונות קודמים. זאת לעומת 10% בלבד בקרב היהודים. 18% ממשקי הבית הערביים התנהלו ללא חשבון בנק או עם חשבון בנק חסום.
  • בגלל הקשיים האלה של החברה הערבית, הפגיעה הכלכלית בה ממשבר הקורונה הייתה קשה  במיוחד. שיעור הפרטים הערבים שדיווחו כי נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה (54%) וכן שיעור הערבים שדיווחו כי צמצמו משמעותית את צריכת המזון (26%) גבוהים מהשיעורים המקבילים בחברה היהודית.
  • פגיעתו של המשבר הכלכלי באוכלוסייה הערבית אינה מוגבלת רק לאלה שאיבדו את עבודתם; נפגעו גם רבים שהמשיכו לעבוד.
  • לימודיהם של הערבים במערכת החינוך ובאקדמיה נפגעו במידה ניכרת, וזאת בשל גישה מוגבלת לתשתיות ואמצעים המאפשרים למידה מרחוק. יש להפעיל תוכניות מעקב וסיוע לתלמידים וסטודנטים ערבים שנפגעו מהמשבר.

​​