הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2018

29/04/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון הראשון של 2018 מעלה שהמגזר העסקי מוסיף לצמוח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה בשני הרבעונים האחרונים לרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2017 ובמחצית השנייה של 2016, והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1).  מאזן הנטו חיובי ומובהק בענף השירותים; חיובי ובלתי מובהק בענף התעשייה; ושלילי ובלתי מובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

 

להודעה במ​לואה​​

​​