הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2017

26/07/2017
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון השני של 2017 מעיד כי קצב הצמיחה של המגזר העסקי ירד במידה מסוימת, אך הוא עדיין מהיר יחסית. מאזן הנטו מוסיף להיות חיובי ומובהק בסך המגזר העסקי, אך הוא התמתן בהשוואה למאזן בשלושת הרבעונים הקודמים (איור 1 ולוח 1). מאזן הנטו אפסי ובלתי מובהק בענף התעשייה, שלילי מאוד ומובהק בענף המסחר, חיובי אך בלתי מובהק בענף השירותים, חיובי בענפי הבנייה והתחבורה והתקשורת, ושלילי במלונאות[1]. בענפי השירותים והמסחר צופים התרחבות ברבעון הבא, ובענף התעשייה צופים התייצבות בביקוש המקומי וגידול בביקוש מחו"ל.


[1] בחלק מהענפים הנסקרים כמו הבנייה והמלונאות היה מספר התשובות קטן, ונדרשת שימת לב לכך בהתייחסות לממצאים עבור ענפים אלו.      


להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים

​​​