התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2021

29/09/2021
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השני של השנה עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-200 מיליארדי ש"ח, לרמה של כ-4.7 טריליוני ש"ח (קצב גידול שנתי של 17.5%).
  • עלייה בשווי התיק ברביע השני נבעה בעיקר מעלייה ביתרת המניות בארץ (10.5%), ביתרת המזומן והפיקדונות (3.7%) וביתרת ההשקעות בחו"ל (3.5%).
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השני בכ-93 מיליארדי ש"ח (4.4%) ועמדה בסופו על כ-2.22 טריליוני ש"ח.
  • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה במהלך הרביע בכ-0.8 נקודות אחוז, מנגד שיעור החשיפה למט"ח ירד בכ-0.6 נקודות האחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע השני בכ-22 מיליארדי ש"ח (6.2%) והגיע לרמה של כ-373 מיליארדי ש"ח.​