הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים מפרסמת דוח ביניים

המועד האחרון להגשת הערות הציבור לדוח הביניים של הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, עודכן לתאריך ה-21/2/2016. 
 
לאחר מועד זה, תקיים הוועדה שימועים לדוח הביניים.

 

***********

 
הדוח כולל המלצות להגברת התחרות, היעילות והיציבות בשוק אמצעי התשלום המתקדמים ובתשתיות מערכות התשלומים והסליקה
 
  
 
·     הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים מפרסמת דוח ביניים, כחלק מהמהלך לקידום מערך התשלומים והסליקה בישראל.
 
·     ההמלצות מתמקדות בצעדים לעידוד פתרונות חדשים לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, באמצעות הסדרת תשתית מתאימה.
 
·     יישום ההמלצות צפוי לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים על ידי הציבור, לייעל את השוק, לחזק את יציבותו, לאפשר כניסת שחקנים חדשים, ובכך להגביר את התחרות בשוק הסליקה.
 
 
 
הוועדה הבין-משרדית[1] סיכמה את המלצותיה העיקריות, הנדרשות על מנת לקדם את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, ומביאה את המלצותיה לעיון הציבור. ההמלצות מתמקדות בצעדים  לעידוד פיתוח של פתרונות חדשים לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, באמצעות הסדרת תשתית מתאימה שתאפשר תחרות, יעילות, בטיחות, אמינות ונוחות בשימוש באמצעי תשלום אלו. במסגרת עבודת הוועדה, נבחנו אמצעי תשלום מתקדמים ופתרונות שונים הקשורים לשימוש באמצעי התשלום המתקדמים, בין היתר, צ'ק דיגיטלי, ארנק אלקטרוני, תשלומים סלולריים ותשלומים באינטרנט.
 
הוועדה סבורה כי קידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים במערך התשלומים בישראל צריך להיעשות כמהלך משולב הכולל הסדרה של התשתית המשפטית, הטכנולוגית והצרכנית, ובהתאם לכך המלצות הוועדה הינם: 
 
1.       להקים תשתית סליקה מרכזית ותשתית תקשורת לאומית מאובטחת לביצוע תשלומים באמצעים מתקדמים.
 
2.       לגבש תזכיר חוק לאסדרת שירותי תשלום, חשבון תשלום ושירותי סליקה והנפקה.
 
3.       להתאים את התשתית המשפטית הקיימת לפעילות באמצעי התשלום המתקדמים.
 
4.       לקדם במסופי התשלום(POS)  תשתית שתאפשר לבצע עסקאות ללא מגע (Contactless).
 
5.       לבחון את שרשרת ביצוע עסקה בצ'ק הדיגיטלי.
 
6.       לקדם חינוך צרכני ויצירת אמון של הצרכנים באמצעי תשלום מתקדמים.
 
 
 
הוועדה תמשיך לפעול על מנת לקדם את השימוש באמצעי התשלום המתקדמים על פי מתווה דוח הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ("ועדת לוקר") ועל פי המלצות דוח זה. הוועדה תמשיך לעקוב אחר התפתחות אמצעי התשלום המתקדמים במערך התשלומים בישראל.  
 
 
 
יו"ר הוועדה, גב' עירית מנדלסון: "דוח הביניים מהווה מהלך חשוב נוסף מתוך מכלול צעדים שבנק ישראל נקט בהם, ושנועדו לשכלל את מערך התשלומים והסליקה ולהגביר התחרות בו. יישום המלצות הוועדה יאפשרו את קידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים וכן יעודדו פיתוח של פתרונות חדשים אשר יהוו בעתיד את אמצעי התשלום שכל אזרח יחזיק ברשותו. כמו-כן, הן יאפשרו כניסה של שחקנים חדשים שיגבירו את התחרות במערך התשלומים".
 
 
 
הציבור מוזמן להעביר את הערותיו לדוח הביניים לא יאוחר מיום 21/12/2015, לכתובת nir.levy@boi.org.il .
 


[1] בראש הוועדה עומדת הגב' עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים בבנק ישראל ומשתתפים בה נציגים של בנק ישראל, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משטרת ישראל, רשות המסים, רשות ההגבלים העסקיים, מטה הסייבר הלאומי, רשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור והרשות הממלכתית לאבטחת מידע.