הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים מפרסמת דוח ביניים