צעד נוסף לקידום התחרות בתחום התשלומים - פתיחת הגישה למערכות התשלומים לשחקנים חדשים

 להנחית חובת ייצוג בסליקה או בכללי מערכת מס"ב​

בנק ישראל פועל לקידום התחרות בתחום התשלומים ומעודד גישה לגופים חדשים חוץ בנקאיים אל מערכות התשלומים. במסגרת פעילות זו, מסיר בנק ישראל חסם כניסה לשחקנים חדשים בתחום התשלומים ומנחה את מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) ואת המשתתפים במערכת לקבוע כללים להשתתפות נותני שירותי תשלום חוץ בנקאיים, כדוגמת חברות כרטיסי האשראי כיום ובהמשך גם חברות פינטק שונות, במערכת התשלומים. בכלל זה נאסר על משתתפי המערכת לסרב סירוב בלתי סביר לייצג גופים אלו.

 

הנחיה זו תאפשר כניסה לשחקנים נוספים אל תחום התשלומים, בכללם חברות כרטיסי האשראי, שבעבר הוגבלו ביכולתם לפעול כמשתתפים במערכות התשלומים ללא קבלת ייצוג על ידי המשתתפים הקיימים במס"ב. צעד זה יסייע להגביר את התחרות בתחום התשלומים, ולעודד חדשנות באמצעי התשלום.

 

במסגרת ההנחיה נקבעו הגופים שחלה עליהם חובת ייצוג והתנאים לייצוג כאמור, בין היתר, עובדת היותם גופים מפוקחים. כמו כן ההנחיה מתייחסת לנושאים שונים, ביניהם, הרבדים בייצוג (ייצוג בסליקה, ייצוג בכללי מערכת מס"ב וייצוג טכני), כלים לייצוג, בחירת מודל הייצוג, גביית עמלות ולוחות זמנים להיערכות.

צעד זה, מתווסף לצעדים נוספים שקידם בנק ישראל בתחום התשלומים (כגון גיבוש מודלים להשתתפות עקיפה במערכת מס"ב, מתן קוד זיהוי לנותני שירותי תשלום ועוד).

 

בנק ישראל קורא לגופים אשר עומדים בדרישות ההנחיה לפנות למשתתפים במס"ב על מנת לבחון ייצוג ולפעול במערך התשלומים בישראל. ראה את ההנחיה המלאה בקישור הבא:

https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Documents/חובת%20ייצוג%20בסליקה.pdf