תיבה מתוך דו"ח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2021: הסיכונים הטמונים בהשקעות הפסיביות

  • בתיבה זו נסקור את שוק קרנות הנאמנות, ובפרט נתמקד בבחינת ההשפעה של העלייה בשיעור ההשקעות הפסיביות על שוק המניות הישראלי על רקע משבר הקורונה.  
  • בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בנתח ההשקעות הפסיביות בקרנות הנאמנות. מגמה זו התעצמה בזמן משבר הקורונה, בעיקר עקב פדיונות גדולים בקרנות האקטיביות. ישנה ספרות ענפה המתעדת השפעות שליליות של גידול בהשקעות מסוג זה: עליה בתנודתיות המשותפת של תשואות המניות, המפחיתה את היכולת לפזר סיכונים ובכך מעלה את הסיכון המערכתי בשוק.
  • בבחינה של השוק הישראלי, לא נמצאו עדויות להתממשות הסיכון המתואר בספרות, ובפרט של התגברות התנודתיות המשותפת והתכנסות הבטאות של המניות. אי לכך, אנו סבורים כי ההשקעות הפסיביות לא היוו גורם המגביר את שבריריותו של השוק במהלך משבר הקורונה.​