משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים מודיעים על הארכת המהלך למחזור הלוואות משכנתא לזכאים

בהתאם להחלטת משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים, המהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתא לזכאים, הוארך ב-3 חודשים, עד ל-31/8/15.
 
בתאריך 30.12.2014 הודיע משרד הבינוי, בשיתוף עם בנק ישראל, על קידום מהלך לעידוד פירעון מוקדם, או מחזור, של הלוואות משכנתא של המדינה לזכאים. הלוואות אלו ניתנו בריביות גבוהות מאלו שנהוגות כיום בשוק המשכנתאות, ובהתאם למהלך כאמור, לווים שנטלו אותן, רשאים לפרוע את ההלוואה, או למחזר אותה, בהליך פשוט ומהיר, בהתאם לתנאים שנקבעו, כאשר העמלה היחידה שתיגבה היא עמלת שינוי תנאי ההלוואה, שלא תעלה על סך של 120 ש"ח.
 
לאור חשיבות המהלך, אשר נועד להקל על לווים לעמוד בהתחייבויותיהם, הוחלט על הארכת המהלך למחזור הלוואות משכנתא לזכאים, במסלול מהיר ובעלות נמוכה, וזאת עד 31.8.2015.
 
ליתרונות המהלך נוסף חוזר שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לפיו חברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב הלוואת משכנתא, תאפשר ללווה המבקש למחזר את המשכנתא, להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים, ללא צורך בחיתום רפואי.
 
משרד הבינוי ובנק ישראל קוראים לציבור הזכאים להיכנס לאתרי האינטרנט[1] של בנק ישראל ומשרד הבינוי, לקבל מידע, ולבדוק בפשטות את כדאיות המחזור. לווים רבים יכולים לגלות שהמחזור שאנו מציעים יוכל להביא לחיסכון של עשרות שקלים בחודש בתשלום המשכנתא ואלפי שקלים לאורך תקופת המשכנתא. כל חודש שעובר הוא הפסד. תנאי המהלך, כמו גם  השינוי שנעשה בנושא הכיסוי הביטוחי הופכים כעת את המהלך לכדאי אף יותר.