מפגש שר האוצר, נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים עם מנכ"לי הבנקים

שר האוצר, ישראל כ"ץ ונגיד בנק ישראל, אמיר ירון והמפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ערכו היום דיון משותף עם ראשי מערכת הבנקאות בישראל.

המפגש הינו מפגש הכרות ועבודה של שר האוצר עם מנכ"לי הבנקים ובו נידונו הסוגיות הכלכליות שעל הפרק על רקע המשבר.

בתחילת המפגש הודה השר לנציגים השונים וציין את חשיבותו של מפגש זה. לאחר מכן דיברו הנציגים השונים על האתגרים שעל הפרק והועלו  נקודות נוספות לדיון.

שר האוצר, ישראל כ"ץ:

"אני שמח על המפגש, מפגשים מסוג זה חשובים מאוד ובכוונתי לקיים מפגשים נוספים מעת לעת כדי לדון איתכם במצב המשק לאור השלכות המשבר.

מרגע כניסתי לתפקיד, הכנו תוכניות שונות בהתייעצות עם הנגיד וגורמים רלוונטים נוספים, והחלטנו על רשת בטחון כלכלית לעצמאיים, שכירים ובעלי עסקים שכבר עובדת ומגיעה לציבור. כל סגר הוא מהלומה משמעותית למשק והמשבר יסתיים רק כאשר יהיה חיסון.

כעת, אני ממשיך לעסוק בהאצת התכנית להכשרת מובטלים וקידום חוקי הסדרים שהם מחוללי צמיחה לצד התוכניות הכלכליות שגיבשתי.

אנו נמשיך להיפגש ולשתף פעולה כדי לסייע למשק בצורה מיטבית.״

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון:

"המערכת הבנקאית הגיעה מוכנה מאוד למשבר, הרבה בזכות העבודה של הפיקוח על הבנקים לאורך השנים. תיק האשראי של הבנקים איכותי, מבוזר ומנוהל היטב.

מתוך היציבות של הבנקים הם יכולים לסייע למשק בהזרמת נזילות, אשראי, דחיית תשלומים ועוד. לא במקום הממשלה, כי מדובר במשבר פיסקלי, אולם ככלי משלים וקריטי.

לשמחתי הצעדים שנקטו הבנקים סייעו לדחות מאות אלפי הלוואות ולמאות אלפי משקי בית ועסקים שמאחוריהן זה מסייע לצלוח את המשבר.״​