הפיקוח על הבנקים מודיע על הרחבת המתווה לדחיית תשלומי הלוואות שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי


  • בחודש אוקטובר 2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי לדחיית תשלומי הלוואות (עד 100,000 ש"ח), כסיוע ללקוחות החברות בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה.
  • במטרה להמשיך ולסייע ללקוחות המערכת הפיננסית בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים, מודיע הפיקוח על הבנקים על הארכת מתווה זה, אשר יחול על אוכלוסיית היעד[1] שנפגעה משמעותית מהמשבר, באופן הבא:
  • לקוחות אשר ההלוואה הצרכנית שלהם נמצאת כיום בסטטוס דחייה בהתאם למתווה הקודם, ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת החברה. הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 
  • לקוחות אשר לא דחו את ההלוואה הצרכנית שלהם ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 3 חודשים ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר).
  • הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 
  • התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה, תהיה בין התאריכים 1.1.2021 עד לתאריך 31.3.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה החל מתאריך 1.1.21.
  • מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות, וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הארכת המתווה של חברות כרטיסי האשראי נועדה לאפשר ללקוחות שעדיין חווים פגיעה משמעותית מהמשבר, הקלה תזרימית נוספת למשך תקופת זמן קצובה שבמהלכה עליהם להיערך לקראת חזרה לפירעון סדיר של ההלוואות. יש לזכור כי דחיית התשלומים כרוכה בעלות ולכן הלקוחות נדרשים לבחון היטב את השלכות הדחייה, טרם קבלת ההחלטה. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הארכת המתווה הקיים, המצטרף למהלכים נוספים שנקטו מתחילת המשבר על מנת לסייע ללקוחותיהם בתקופה זו".

 

מתווה לדחיית תשלומי הלוואות על ידי חברות כרטיסי האשראי

 

 

לקוחות שהלוואותיהם נמצאות בסטטוס דחייה בהתאם למתווה

 

 

לקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר

אוכלוסיית היעד

 

- אשראי צרכני עד 100,000 ש"ח*.

- לקוחות שהכנסת משק הבית שלהם אינה עולה על 20,000 ₪ נטו, נכון לתאריך  28.2.2020.

- פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה. אופן בדיקת הפגיעה בהכנסה: לשיקול דעת החברה.

 

תקופת הדחייה

 

עד 6 חודשים במצטבר (כולל חודשי הדחייה הקודמים) – ללא שיקול דעת  החברה

3 חודשים ראשונים ללא שיקול דעת החברה + 3 חודשים נוספים בהתאם לשיקול דעת החברה

 

ריבית

 

הריבית ההסכמית

 

אופן התשלום שנצבר לאחר תקופת ההפחתה

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה** 

 

עמלות

 

ללא עמלה

 

 

הבהרות:

* לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

** בכפוף ליכולות מיכוניות הנובעות ממערך המחשוב של החברה. במידת הצורך יוצעו פתרונות חליפיים.[1] תנאים מצטברים: לקוחות שההלוואות שלהם עד 100 אש"ח נמצאות בסטטוס דחייה נכון ליום תחילת המתווה הנוסף; שנכון ל-28.2.2020, הכנסת משק הבית שלהם אינה עולה על 20,000 ₪ נטו; ושקיימת פגיעה  בהכנסתם בשיעור של 40% ומעלה.