התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2020

30/12/2020
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
v     ברבעון השלישי עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-133 מיליארדי ש"ח (3.3%) ובכך חזרה לרמתה ואף יותר בטרם המשבר, כ-4.2 טריליוני ש"ח, אך בתמהיל שונה במעט.

v     מאז הרביע הראשון של השנה, בראשית משבר הקורונה, עלו באופן משמעותי רכיבי הפיקדונות וההשקעות בחו"ל. מנגד רכיבי המניות והאג"ח הסחיר בארץ, טרם חזרו לרמתם ערב משבר, למרות העליות המסוימות בשווקים.

v     כתוצאה מהתפתחויות אלו חלו עליות בשיעור הנכסים הזרים ובשיעור הנכסים במט"ח מסך התיק.

v     יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השלישי בכ-57 מיליארדי ש"ח (3%) ועמדה בסופו על כ-1.94 טריליוני ש"ח, זאת, בהמשך לעליה ברביע השני, ובכך חזרה לרמתה שלפני המשבר.

v     שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים עלה במהלך הרביע בכ-1.6 נקודות אחוז, שיעור החשיפה למט"ח עלה בכ-0.3 נקודות האחוז.

v     היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע השלישי בכ-13 מיליארדי ש"ח (4.4%) והגיע לרמה של כ-305.3 מיליארדי ש"ח, נמוך מרמתו ערב המשבר (כ-355 מיליארדים בינואר 2020).

 ​​